111Wykonawca odpowiedzialny za budowę nowych mostów firma Trakcja SA planuje rozpocząć kolejny etap prac związany z przebudową południowej części ulicy Fordońskiej wraz z torowiskiem. Zgodnie z deklaracją firmy Trakcja, po świętach mają nastąpić istotne zmiany w organizacji ruchu. Otwarta ma zostać też ul. Łęczycka. Zmienią się trasy linii autobusowych. Firma Trakcja SA zwróciła się również o wydłużenie terminu prowadzonych prac do grudnia 2023 .

333Zakończyło się betonowanie mostu tramwajowego nad Brdą. Obecnie trwa montaż kanalizacji deszczowej, łożysk, dylatacji i desek gzymsowych.
Wykonano zostały podpory mostu drogowego.
Obecnie trwa również wytwarzanie konstrukcji stalowej mostu, który ma być montowany na podporach na początku przyszłego roku.

Wykonawca ułożył nawierzchnię i torowisko na północnej stronie ul. Fordońskiej.
Obecnie deklaruje on rozpoczęcie prac po stronie południowej, co wymusi zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu w obrębie budowanej przeprawy.

O nowej organizacji ruchu i zmianach w komunikacji poinformujemy w odrębnym komunikacie.

678Rozjazdy na węźle przy ul. Perłowej w budowie
W ramach budowy mostów powstaje też nowe torowisko na ul. Perłowej. Wykonawca zamontował torowisko prawie na całej długości przebudowywanego odcinka (90% zakresu) i ustawił słupy trakcyjne. Trwają prace przy rozjazdach u zbiegu ulic Perłowej i Toruńskiej (50% zakresu). Kontynuowane są roboty brukarskie oraz prace związane z infrastruktura podziemną i sanitarną na ul. Toruńskiej przy ul. Perłowej. Na przebudowę zgodnie z kontraktem czeka jeszcze m.in. całe skrzyżowanie ul. Toruńskiej z ul. Kazimierza Wielkiego.

Niewystarczający postęp robót
Inwestycja o wartości ponad 153 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych (ponad 50 mln zł), które mogą trafić wyłącznie na prace realizowane do końca przyszłego roku. Zmiany w harmonogramie robót i ograniczone postępy robót drogowych na ul. Fordońskiej oraz torowych na ul. Perłowej spowodowały, że już w listopadzie 2021 roku ZDMIKP wystosował do firmy Trakcja S.A. pierwsze ponaglenia. Od tego czasu wykonawca otrzymał kilkanaście dokumentów w tej sprawie. Jednocześnie firma Trakcja SA zwróciła się w tym miesiącu o wydłużenie terminu robót do grudnia 2023 roku oraz waloryzację kontraktu m.in. ze względu na trudną sytuację gospodarczą. Wnioski są szczegółowo analizowane.