jezdziecka-1Trwają ostatnie prace przy budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jeździeckiej.
Gotowy jest odcinek od skrzyżowania z ulicą Hippiczną do osiedla Podkowa. Przy dobrej pogodzie wykonawca ułoży jeszcze nawierzchnię na odcinku od ul. Gdańskiej do ronda u zbiegu z ul. J. Słowackiego.

Nowe droga rowerowa pozwoli w bezpieczny sposób poruszać się po parkowej obwodnicy otaczającej od Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. 

jezdziecka-2Łączna długość projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wynosi około 2,3 km, a typowa szerokość to 3 m.
Inwestycję zleciliśmy w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Wykonawca wcześniej opracował dokumentację i uzyskał pozwolenia. Prace rozpoczęły się latem.

jezdziecka-3Gotowy jest już odcinek od skrzyżowania z ulicą Hippiczną do osiedla Podkowa.
Wykonawca wstrzymał tylko układanie nawierzchni bitumicznej na początkowym odcinku ze względu na ujemne temperatury i opady. Dokończy te roboty przy bardziej sprzyjających warunkach pogodowych.

Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej, z nawiązaniem do istniejącego fragmentu pomiędzy ulicą Bydgoską a ul. Słowackiego w Niemczu. Zależał nam, by nowa infrastruktura pozwalała na bezpieczne poruszanie się nie tylko rowerzystom, ale również pieszym.

jezdziecka-4Wszystkie rozwiązania skonsultowaliśmy na etapie prac nad koncepcją z mieszkańcami. Nowa infrastruktura powstaje na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko. Zakłada ono sfinansowanie zadania po połowie.
Wartość inwestycji to ok. 5 mln zł.