raport-6W minionym roku zrealizowaliśmy wiele inwestycji drogowych niezbędnych dla naszego Miasta. Powstały nowe jezdnie, chodniki oraz drogi rowerowe.
Na kolejnych ulicach gruntowych ułożyliśmy nową nawierzchnię. W wielu miejscach poprawiliśmy bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

Intensywnie przygotowujemy się do kolejnych zadań planowanych w Nowym Roku.

wiadukt-WP-2-1W 2022 roku oddaliśmy przebudowany wiadukt w ciągu ul. Wojska Polskiego, zakończyliśmy większość prac na ul. Smukalskiej i zakończyliśmy rewitalizację Rynku w Starym Fordonie. Nadal prowadzimy intensywne działania w zakresie budowy terenów rekreacyjnych na nadbrzeżu Wisły oraz kontynuujemy budowę mostów nad Brdą.
Zrealizowaliśmy też kilkadziesiąt mniejszych zadań związanych z remontami i budową chodników, oświetleniem ulic, wykonaniem nowych dróg rowerowych czy doświetleniem przejść dla pieszych.

"Mijający rok to trudny okres z uwagi na bardzo dynamiczny wzrost cen towarów, usług i znaczny odpływ pracowników z Ukrainy pracujących na naszych inwestycjach. Pojawiła się też konieczność dostosowania transportu publicznego do możliwości ekonomicznych Miasta i możliwości kadrowych przewoźników - mówi Wojciech Nalazek p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - Pomimo tych niesprzyjających czynników, kontynuujemy jednak działania inwestycje na terenie miasta, a od stycznia wprowadzamy nowego przewoźnika w transporcie publicznym, który zakupił do realizacji tego zadania blisko 50 nowoczesnych autobusów" – mówi Nalazek

Wiemy, że coraz więcej uwagi będziemy musieli poświęcać na naprawę obiektów inżynierskich w mieście, które z uwagi na technologie w której zostały wykonane, oraz swój wiek wynoszący niekiedy 60 lat, wymagają pilnych działań naprawczych – dodaje Dyrektor
Dodatkowo też rządową ustawą, zostaliśmy zmuszeni wprowadzić ograniczenia w zużyciu energii elektrycznej, w tym tej przeznaczanej m.in. na oświetlenie miasta, ale dzięki nowoczesnym systemom i dobremu zarządzaniu, zachowujemy bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa na naszych ulicach – mówi Dyrektor ZDMiKP - Konsekwentnie zamierzamy dalej podnosić jakość infrastruktury w mieście. Ciągle podejmujemy trudne decyzje, czasami mało popularne mając zawsze na uwadze optymalizację funkcjonowania Miasta w dynamicznie zmieniających się warunkach ekonomicznych dotyczących lokalnych samorządów. Naszym głównym celem było i jest nadal zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników bydgoskich dróg - dodaje

Za nami trudny, ale też bardzo pracowity rok - mówi Wojciech Nalazek - Udało nam się zrealizować wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. Na bydgoskie drogi, obiekty inżynierskie, ich budowę, utrzymanie oraz komunikację wydaliśmy prawie 500 mln. zł, z czego na sam transport publiczny ponad 200 mln. zł – dodaje

Poniżej prezentujemy Państwu listę części zrealizowanych w tym roku zadań.

fffInwestycje zakończone w 2022 roku:
- rewitalizacja płyty Rynku w Starym Fordonie
- rewitalizacja uliczek w Starym Fordonie od ul. Bydgoskiej do brzegu Wisły
- budowa północnego wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego
- zakończenie budowy parkingów i uruchomienie systemu Park & Ride:
- przebudowa ul. Zalew, Łowiskowej i parkingu przy schronisku dla zwierząt
- remont wiaduktów Warszawskich i kładek dla pieszych

wia-AK-2Zadania kontynuowane w 2023 roku:
- budowa 2 nowych przepraw mostowych w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego
- przebudowa torowiska na ul. Perłowej
- budowa ul. Promenada i ul. Nad Wisłą w Starym Fordonie
- przebudowa zachodniego wiaduktu wzdłuż ul. Armii Krajowej
- budowa 3 km odcinka ul. Smukalskiej od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej
- dwa kolejne przystanki wiedeńskie w Bydgoszczy (Gdańska – Chodkiewicza) – obecnie etap projektu
- budowa drogi rowerowej na ul. Jeździeckiej od Gdańskiej do osiedla Podkowa (II etap)

bezly-4Nowe drogi rowerowe wykonane w 2022 roku:
- ulice Fordońska, Andersa, Jar Czynu Społecznego.
- ul. Magnuszewska – budowa brakującego odcinka przy ul. Bohaterów Kragujewca,
- ul. Chemiczna i Wojska Polskiego
- Smukalska i ul. Jeździecka (w toku)
- wzdłuż ul. Zalew
- kontrapas na ul. W. Bełzy

parkowanie-1Wiele innych zadań
To tylko część inwestycji zrealizowanych w 2022 roku. Prowadzone były też liczne przebudowy chodników, a płytami ażurowymi utwardziliśmy kolejne „gruntówki". Doświetliliśmy kolejne przejścia dla pieszych, a liczne ulice osiedlowe wyposażyliśmy w elementy poprawiające bezpieczeństwo.
Nie zapomnieliśmy też o budowie nowych ciągów pieszo-rowerowych, sygnalizacji świetlnych i energooszczędnym oświetleniu ulic. Przy okazji drogowych inwestycji, prowadziliśmy też liczne nasadzenia zieleni.
Kontynuujemy również prace na dokumentacją dla przebudowy kolejnych mostów, ulic gruntowych i ważnych skrzyżowań w mieście.

O inwestycjach drogowych oraz postępach robót, nadal będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz kontach społecznościowych ZDMiKP (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube).