Kończymy budowę ulice Wejherowskiej na Miedzyniu i Platynowej na Osowej Górze. Zyskały one twardą nawierzchnię i elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Trwa jeszcze montaż oświetlenia. Oba zadania pochłoną blisko 4 mln zł.
W przyszłym roku na kontynuację wieloletniego programu utwardzania ulic miasto zabezpiecza 32 mln zł.

Oba zadania powstały w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych.
Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta. Kolejność ulic do przebudowy wynika z obiektywnych kryteriów. Zaawansowanie robót to już ok. 95%. Wykonawca obu inwestycji - firma Betpol planuje zakończenie prac jeszcze w tym miesiącu.

wejherowska-1Ul. Wejherowska dla pieszych i samochodów
Ulica Wejherowska łącząca Nakielską ze Spacerową zyskała twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym około 280 metrów.
Posiada ona obecnie charakter pieszojezdni z kostki betonowej. Powstały zjazdy i dojścia do posesji. Przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową wybudowano parking.
Poza tym wyznaczono również kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy.
Ulicę też wyposażono też w progi zwalniające oraz wpusty do kanalizacji deszczowej.
Obecnie trwa jeszcze montaż oświetlenia ulicznego. Prace pochłoną 2 mln zł.

PlatynowaUl. Platynowa z wyniesionymi skrzyżowaniami
Na Osowej Górze utwardzony został odcinek ulicy Platynowej pomiędzy Kruszyńską i Ptasią.
Ta ostatnia została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstała na długości 210 metrów.
Skrzyżowania z ul. Kanarkową oraz łącznikiem w kierunku ul. Złotej zyskały formę wyniesioną, co poprawiło bezpieczeństwo.
Chodnik pomiędzy posesjami 19 i 21 ma nawierzchnię mineralną.
Obecnie przy tekj ulicy również trwa montaż energooszczędnych lamp.
Koszt inwestycji to 1,8 mln zł.