solskiego-1Szwederowo z centrum połączy zielone torowisko.
Ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla nowej linii tramwajowej z ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej (z wyprowadzeniem torowiska w kierunku ul. Pięknej). Docelowo planowane jest wydłużenie torowiska aż do ronda Grunwaldzkiego.

W ramach tego zadania planujemy też przebudowę pętli tramwajowej Las Gdański,
przy której powstaną m.in. dodatkowe perony i ekologiczne wiaty z roślinami na dachach. Te rozwiązania wybraliśmy do realizacji po szerokich konsultacjach z mieszkańcami.

Ulice Solskiego, Piękna, Szubińska i Kruszwicka to jeden z korytarzy transportowych od wielu lat rezerwowany pod nową linię tramwajową.
Po analizie wielokryterialnej, której towarzyszyły konsultacje społeczne zadanie polegające na budowie torowiska w tej części miasta uznane zostało za jeden z priorytetów.

solskiego-tram-1Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4 km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz części Błonia z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a Śródmieściem.
Ze względu na potężną skalę przedsięwzięcia realizować będziemy je etapami.

W pierwszej kolejności przygotujemy dokumentację dla budowy odcinka o długości 1,5 km torowiska od ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej. Ważną częścią tej inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego do przekroju dwujezdniowego, z obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi, infrastruktura dla komunikacji publicznej, zgodnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie dokumentacji dla tego zadania.
Przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzją środowiskową i decyzją ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) zajmie wykonawcy około dwudziestu miesięcy.
W ramach zadania chcemy też zaprojektować przebudowę pętli tramwajowej w Myślęcinku przy ul. Rekreacyjnej.
Tramwajową inwestycję wstępnie planujemy zrealizować po uzyskaniu funduszy europejskich na perspektywę 2021-27.

solskiego-tram-4Przebudowa ul. Solskiego na Szwederowie
Ulica Solskiego w stanie istniejącym jest na części odcinka ulicą dwujezdniową, dwupasową, na części jednojezdniową. Tramwaje pojadą w pasie rozdzielającym jezdnie obsługujące przeciwne kierunki ruchu. Zależy nam, by było to pierwsze zielone torowisko w Bydgoszczy, na którym będzie mógł rosnąć trawnik lub rozchodniki.
W ramach inwestycji powstaną ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych oraz nowe przystanki autobusowe i tramwajowe dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Przebudowana zostanie też cała podziemna infrastruktura oraz fragmenty ulic dojazdowych do nowej trasy.
Pętla tramwajowa zostanie zlokalizowana na placu po północno-zachodniej stronie skrzyżowanie ulicy Solskiego i Bielickiej.
Część terenu zajmują obecnie blaszane garaże.

solskiego-tram-5„Las Gdański" z zielonymi wiatami
Rozbudowa sieci tramwajowej w Bydgoszczy wymaga też zmian na pętli w Lesie Gdańskim.
Realizacja inwestycji usprawni ruch tramwajów poprzez wyposażenie pętli w dodatkowy tor peronowy dla osób wysiadających oraz dodatkowy tor peronowy dla wsiadających do pojazdów komunikacji zbiorowej.
Zaprojektowane zostaną wiaty przystankowe zgodne ze standardami stosowanymi w Bydgoszczy.

Projektanci, będą musieli uwzględnić w swoich opracowaniach zastosowanie zielonych wiat z wkomponowaną roślinnością.
Planowane są też nowe ławki i ogrodzenia.
Oba zadania mają uwzględniać liczne nasadzenia drzew i krzewów.

solskiego-tram-2Postawiliśmy na tramwaje
W ciągu ostatniej dekady bydgoska sieć tramwajowa jest stale unowocześniana i rozbudowywana.
Udało się zwiększyć długość torowisk z 28 do 41 kilometrów.
Powstały nowe połączenia na dworzec, do Fordonu oraz wzdłuż ul. Kujawskiej.
W budowie jest nowy most tramwajowy spinający ulice Toruńską z Fordońską.

W przyszłości planowane jest też połączenie Bielaw z rondem Fordońskim oraz pętli przy ul. Rycerskiej z ulicą Gdańską.
W ostatnich latach udało się również wymienić dużą część taboru. Obecnie po Bydgoszczy kursuje 35 nowoczesnych składów z Pesy. Zamówiliśmy kolejne 10 sztuk.