Stawowa-4Wkrótce rozpoczniemy przebudowę 11 przejść dla pieszych. Poprawimy bezpieczeństwo na ulicach w pobliżu bydgoskich szkół.
Przejścia otrzymają wyniesioną formę lub doposażymy je w wysepki umożliwiające przekraczanie ruchliwych jezdni w etapach.

To już kolejny pakiet zadań realizowanych z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa pieszych.

Złożyliśmy wniosek o dodatkowe środki z funduszy unijnych w konkursie „Bezpieczny Pieszy".
Bydgoski wniosek zajął pierwsze miejsce i otrzymał maksymalny – 85-procentowy pułap europejskiego dofinansowania, czyli ponad 320 tysięcy złotych.

Stawowa-3Te pieniądze wraz z wkładem własnym miasta pozwolą przebudować kolejnych 11 przejść dla pieszych przy bydgoskich szkołach.

Większość z nich zostanie przebudowana i otrzyma formę wyniesioną.
Wymuszają one wolniejszą i ostrożniejszą jazdę.
Dwa przejścia na ulicy Glinki zostaną natomiast wyposażone w tak zwane azyle, czyli wysepki umożliwiające pieszym przekraczanie ruchliwej jezdni w etapach.

Lista zadań do realizacji:

• ul. Sielska – na wysokości ul. Szybowcowej oraz Przy Tartaku – wyniesienie 2 przejść
• ul. Wielorybia – na wysokości budynków 37-39 – wyznaczenie wraz z wyniesieniem przejścia
• ul. Graniczna - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 - wyniesienie przejścia
• ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila" - przy Szkole Podstawowej nr 17 - wyniesienie przejścia
• ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila" - przy Zespole Szkół nr 5 - wyniesienie przejścia
• ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila" - przy Szkole Podstawowej im. Misji Pokojowych ONZ z oddziałami sportowymi - wyniesienie przejścia
• ul. Goszczyńskiego – przy Szkole Podstawowej nr 63 - wyniesienie przejścia
• ul. Sandomierska – przy bloku nr 29 - wyniesienie przejścia
• ul. Glinki – przy skrzyżowaniu z bp M. Kozala - doposażenie w azyl
• ul. Glinki – na wysokości drukarni Abedik - doposażenie w azyl

Zadanie w liczbach:
• Wartość projektu – 377 tys. zł
• Unijne dofinansowanie – 320 tys. zł
• Liczba przejść dla pieszych do przebudowy – 11 szt.

chodnik-3W tym roku w Bydgoszczy zrealizowaliśmy też kilka innych dużych projektów związanych z bezpieczeństwem pieszych.
To między innymi:
• Doświetlenie 30 przejść
• Budowa chodników
• Budowa 2 kolejnych przystanków wiedeńskich
• Dostosowywanie istniejących przejść do aktualnych standardów i wymogów
• Montaż 3 nowych sygnalizacji