oswietlenie-1Zgodnie z rządową ustawą Miasto Bydgoszcz zmuszone jest wprowadzić oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
Działania w tym zakresie częściowo też rekompensują zwiększenie kosztów utrzymania Miasta w zakresie związanym z wysokimi cenami energii.
Pomimo podjęcia tak radykalnych działań w przyszłym roku Miasto i tak zapłaci za energię elektryczną ponad dwa razy więcej niż w 2022.

Rozpoczęliśmy już pierwsze działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii przy oświetleniu bydgoskich ulic, placów i budynków.

oswietlenie-2Bydgoszcz, zgodnie z ustawą przyjętą przez Polski Rząd, musi podjąć działania związane ze zmniejszeniem całkowitego zużycia energii elektrycznej o 10 procent.

W Bydgoszczy w związku z realizacją Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, zdecydowano się na działania związane przede wszystkim z:
- ograniczeniem oświetlenia ulic (bez ograniczeń w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych)
- wyłączeniem iluminacji obiektów architektonicznych, budynków posiadających iluminacje, pomników, drzew
- zmniejszeniem iluminacji świątecznej
- ograniczeniem ogrzewania w tramwajach
- ograniczeniem oświetlenia obiektów sportowych (boiska, orliki, place zabaw)
- obniżeniem temperatury wewnątrz oraz ciepłej wody użytkowej w miejskich obiektach użyteczności publicznej, budynkach Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz innych jednostek podległych.

oswietlenie-3Dziś prawie połowa lamp oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy należy do Spółki Enea Oświetlenie. Pozostałą część, czyli majątek Miasta, obsługuje ZDMiKP.
Z roku na rok rozwijamy własne energooszczędne instalacje oświetlenia ulic.
Nowoczesne energooszczędne lampy miejskie powstają między innymi przy nowych inwestycjach drogowych.


W oświetleniu stanowiącym własność Miasta, rozpoczęliśmy wdrażanie ograniczenia zużycia energii na kilku tysięcach lamp zlokalizowanych przy bydgoskich ulicach:
- lampy LED będą świecić z 50% mniejsza mocą w godzinach nocnych (od 22.00 - 5.00 rano), ograniczyliśmy również ich moc w godzinach popołudniowych
- w trakcie przygotowania jest wyłączenie podświetlenie obiektów sakralnych, budynków użyteczności publicznej, pomników i fontann.
- w zakresie starego oświetlenia ulicznego (bez źródła typu LED) planujemy wyłączenie co 3 lampy oświetlającej bydgoskie ulice i chodniki, a w lapach posiadających kilka opraw na jednym słupie wyłączenie 50% z nich . Nie będziemy wyłączać lamp w bezpośredniej bliskości przejść dla pieszych oraz skrzyżowań.

oswietlenie-4Aby mieszkańcy wiedzieli które lampy są wyłączone celowo, zostaną one specjalnie oznakowane.
Tym samym unikniemy też nieuzasadnionych zgłoszeń ze strony mieszkańców o ewentualnych awariach oświetlenia.
Lampy z metalowymi słupami będą posiadały specjalną naklejkę z napisem „oprawa wyłączona", a słupy betonowe będą oznakowane żółtym pasem wymalowanym farbą.

Działania oszczędnościowe będziemy prowadzić w grudniu oraz na początku 2023 roku.

Od stycznia przyszłego roku chcielibyśmy natomiast aby program oszczędnościowy został też wdrożony na lampach należących do zewnętrznego operatora - Spółki Enea Operator, z którym obecnie w tej sprawie prowadzimy rozmowy.

Miasto w ubiegłym roku za energię zapłaciło 33,4 mln zł. W przyszłym roku, tj. już po wprowadzeniu oszczędności Bydgoszcz wyda na ten cel aż dwa razy więcej (ponad 70 mln zł).