BBO 2022 A4 poziomRozpoczyna się głosowanie na Bydgoski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy decydują, które z projektów trafią do realizacji. Na zadania przeznaczonych zostało 16 mln zł.

Co roku w ramach BBO realizujemy wiele zadań drogowych.
Powstają nowe parkingi, utwardzamy ażurami ulice osiedlowe, powstają drogi rowerowe, doświetlamy przejścia dla pieszych i remontujem chodniki.

Głosowanie elektroniczne na stronie www.bydgoszcz.pl/BBO zajmuje tylko kilka minut i potrwa do 15 grudnia.
Głosując wybieramy, aż 4 pomysły w różnych kategoriach: projekty osiedlowe, ponadosiedlowe, mikroprojekty osiedlowe i projekty społeczne.

Główna kategoria projektów to pomysły osiedlowe.
W Bydgoszczy znajdują się większe i mniejsze osiedla. Kwoty zostały rozdzielone proporcjonalnie biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców.
Wśród najpopularniejszych propozycji są: projekty „zielone" i ekologiczne, rewitalizacja skwerów, alejek i parków, unowocześnianie i budowa nowych placów zabaw oraz innych form rekreacji np. street workout.

Drugą kategorią są zadania ponadosiedlowe.
W tym roku zadań o charakterze ogólnomiejskim jest 20. Wśród propozycji znajdziemy m.in. te o charakterze rekreacyjnym, sportowym, a także rewitalizacje terenów zielonych i propozycje ekologicznych rozwiązań w mieście.
Im większa kwota na zadanie, tym efekt jest bardziej spektakularny.

Jednak Bydgoski Budżet Obywatelski jest także po to, żeby integrować bydgoszczan. Taką rolę spełniają inwestycje z najmłodszej kategorii, która jest w Programie od zeszłego roku – Małe projekty społeczne. Wartość zadania to kilkadziesiąt tysięcy złotych, dzięki którym możemy zorganizować projekty dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i seniorom. Tematyka i forma są dowolne. Mogą to być warsztaty, festyn, koncert, spotkanie. W tym roku wybieramy spośród 83 propozycji.

BBO 2022 plansza 965x1255cmPrace nad BBO trwają cały rok.
Najpierw mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły Po intensywnych pracach przygotowawczych, w które włączyły się również rady osiedla oraz członkowie Rady ds. Partycypacji Społecznej przychodzi czas na głosowanie.

Głosowanie odbywa się do 15 grudnia do północy, za pośrednictwem strony: www.bydgoszcz.pl/bbo. Głosowanie zajmuje kilka minut.
Głosować może każdy mieszkaniec Bydgoszczy.
Wyniki poznamy do 10 stycznia 2022 roku.