rajdowa-1To już kolejna ulica, które zyska twardą nawierzchnię, nowoczesne oświetlenie i elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych.

Podobne prace prowadzimy już na ulicy Wejherowskiej na Miedzyniu i ul. Platynowej na Osowej Górze.
Wszystkie zadania realizujemy w oparciu o wieloletni program utwardzania ulic gruntowych.

W programie realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach jak:
- gęstość zaludnienia
- ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
- wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

Przekazaliśmy wykonawcy plac budowy. 
W ramach inwestycji, na ul. Rajdowej powstanie pieszojezdnia z kostki betonowej, oświetlenie uliczne i odwodnienie nowej drogi.
Prace będa prowadzone od ul. Sanatoryjnej do ul. Opławiec. Bezpieczeństwo pieszych poprawi wyniesione skrzyżowanie, które powstanie u zbiegu ul. Rajdowej i Letniskowej. 
Koszt inwestycji którą reliazujemy wspólnie z miejskimi wodociągami to ponad 1 mln zł.

rajdowa-2W trakcie prowadzonych robót wprowadzone będą ograniczenia w ruchu a wraz z postępem prac, cześć ulicy zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. 
Pierwsze zmiany będą wprowadzone od poniedziałku 19 września.
Prosimy o uważne spoglądanie na znaki.

Od dłużeszego czasu już postępują już prace na ul. Wejherowskiej i ul. Playnowej.

Ulica Wejherowska łącząca Nakielską ze Spacerową zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym około 280 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową powstanie parking, wyznaczonych zostanie również kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Ulica będzie wyposażona w progi zwalniające, nowe oświetlenie oraz wpusty do kanalizacji deszczowej.

Ul. Platynowa z wyniesionymi skrzyżowaniami
Na Osowej Górze utwardzona zostanie ul. Platynowa pomiędzy ulicami Kruszyńską i Ptasią, która została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstanie na długości 210 metrów. Skrzyżowania z ul. Kanarkową oraz łącznikiem w kierunku ul. Złotej będą miały formę wyniesioną, co poprawi bezpieczeństwo. Chodnik pomiędzy posesjami 19 i 21 zyska nawierzchnię mineralną. Ulica zyska nowe energooszczędne oświetlenie oraz odwodnienie.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych, prace na powyższych ulicach potrwają do końca roku.