fordon-1Kontynuujemy rewitalizację uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulicą Bydgoską i brzegiem Wisły w Starym Fordonie.
Koszt inwestycji to ponad 30 mln zł.
Większość zadań już wykonaliśmy.
Zbudujemy jeszcze skatepark, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe i boisko do siatkówki plażowej.


fordon-44Rewitalizacja terenów zielonych wraz z historycznym układem ulic pomiędzy ul. Bydgoską i brzegiem Wisły to jeden z najważniejszych elementów rewitalizacji tej części miasta. Roboty były podzielone na etapy. 

Estetycznego i kameralnego charakteru nabrały już uliczki położone pomiędzy brzegiem Wisły i ulicą Bydgoską. Na nawierzchniach tych ulic zastosowaliśmy kamienne kostki oraz chodnikowe płyty. Przebudowaliśmy też całą infrastrukturę występującą w pasach drogowych.

Przebudowa ulic:
• Filomatów (wraz z zejściem na ul. Promenada) - wykonana nawierzchnia bez zejścia na ul. Promenada
• Zakładowa – wykonana nawierzchnia bez oświetlenia
• Sikorskiego 2 (wraz z zejściem na ul. Promenada) - wykonana nawierzchnia bez zejścia na ul. Promenada
A. Frycza Modrzewskiego (do budowanego umocnionego nabrzeża) wykonana nawierzchnia z chodnikiem bez oświetlenia
• odcinek ul. Kapeluszników (od ulicy Sikorskiego w kierunku Wisły) - wykonana nawierzchnia bez zejścia na ul. Promenada
• Rybaki (część północna) – gotowa do obioru częściowego

fordon-2Obecnie trwają jeszcze prace na ul. Promenada.
Przebudowywany jest odcinek od ul. Nad Wisłą do Frycza-Modrzewskiego wraz z jej przedłużeniem w kierunku wschodnim aż do wału przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Rybaki.
Wykonane zostały chodniki, krawężniki i miejsca parkingowe.

forodn-33W minionym tygodniu wykonana została natomiast podbudowa przyszłej jezdni.
Trwają też prace przy ciągu pieszo-rowerowym, który zostanie poprowadzony w kierunku ul. Rybaki. 
Po wykonaniu prac na ul. Promenada wykonawca rozpocznie roboty na ul. Nad Wisłą , która obecnie stanowi dojazd na teren budowy.

Tam również wykonana zostanie nowa nawierzchnia, chodnik oraz schody prowadzące bezpośrednio z okolicy Ronda Buxakowskiego na ul. Promenada.

fordon-22Ostatnim etapem realizowanego zadania w tej części miasta będzie jeszcze wykonanie nad Wisłą infrastruktury rekreacyjnej.
Powstaną tam m.in.: skatepark, pumptrack (tor dla rowerzystów), plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej, plac ćwiczeń.
Projekt zakłada też dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych na terenach o dużej wartości przyrodniczej.
Wszystkie roboty na tym terenie zakończą się za rok.

Duży plac budowy
W Starym Fordonie już wcześniej wykonanych zostało wiele inwestycji związanych z rewitalizacją.
Wśród nich:
• Przebudowa Rynku
• Budowa umocnionego nabrzeża (trwają zaawansowane prace budowlane)
• Remonty 7 kamienic 
• Modernizacja ul. Bydgoskiej wraz z ulicami bocznymi: Przy Bożnicy, Góralska, Piekary (zakończona)
• Budowa ul. Celnej (zakończona)

Wiele zadań jest co roku realizowanych również w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Warto podkreślić, że rewitalizację uzupełniają projekty mieszkańców oraz ich stowarzyszenia. Wśród nich są między innymi spacery, koncerty, warsztaty oraz cykliczne Święto Starego Fordonu.