kadka-3Trzy wyremontowane kładki dla pieszych jeszcze lepiej połączą brzegi Brdy i Kanału Bydgoskiego.
Ogłosiliśmy przetarg na duży zakres prac na obiektach przy Torbydzie, w Opławcu oraz przy V śluzie.
Część kładek dostosujemy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi czy rowerzystów. Rozpoczęcie robót planowane jest jeszcze w tym roku.

kadka-6Przebudowa kładki przez Stary Kanał Bydgoski w ciągu ul. Czarna Droga przy śluzie nr V
W ramach zadania zostanie zaprojektowana i wykonana przebudowa wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym obiektu.
Rozebrane zostaną dotychczasowe balustrady, nawierzchnia i izolacja przęsła. Po przebudowie płyty nałożona zostanie nowa izolacja i nawierzchnia bitumiczna.
Wykonane zostaną też nowe stylowe balustrady.

Prace uzgadniane są z Miejskim Konserwatorem Zabytków, bowiem Stary Kanał Bydgoski figuruje w rejestrze jako zabytek.
Co ważne, ruch pieszy zostanie poprowadzony tymczasowym pomostem.
Po zakończeniu robót Wykonawca będzie musiał doprowadzić cały teren budowy do stanu poprzedniego.
Całość dobrze wpisze się w inicjatywę rewitalizacji tego miejsca.

kadka-7Historia: Obiekt jest płytowy jednoprzęsłowy o konstrukcji przęsła żelbetowej i długości całkowitej 7,40 m.
Przęsło o szerokości 2,75 m oparte jest na ścianach ceglanych Śluzy nr V Starego Kanału Bydgoskiego, wpisanego do rejestru zabytków (sama kładka wybudowana została w 1991 r.

Pierwsza kładka powstała w tym miejscu już w 1774 r. i stanowiła wąskie przejście techniczne dla obsługi wówczas jeszcze drewnianej śluzy.

Nowsza, szersza pojawiła się na początku XIX wieku przy okazji przebudowy śluzy na ceglaną i zaopatrzona była w siedziska dla spacerowiczów.
W 1948 r. została zastąpiona konstrukcją na stalowych dźwigarach, które jednak z czasem przekorodowały i ostatecznie obiekt został zastąpiony współczesnym.

kadka-4Usunięcie schodów z kładki przez Brdę w rejonie ul. Opławiec
Obiekt poprowadzeni ruchu dla użytkowników wózków oraz rowerów pomiędzy ulicami Baranowskiego i Opławiec przez rzekę Brdę z pominięciem schodów na północnej skarpie doliny Brdy.
Dotychczasowe schody zostaną rozebrane wraz z płytami betonowymi, następnie nadbudowany zostanie nasyp po którym zostanie poprowadzony nowy chodnik.

kadka-5Wykonane zostaną też zabezpieczenia antykorozyjne w miejscach usunięcia schodów.

Historia: Obiekt jest pięcioprzęsłowy o długości całkowitej ok. 55 m. Schody od strony ul. Opławiec wykonane są w postaci dwóch belek stalowych połączonych przegubowo z przęsłem, a z drugiej strony opartych na żelbetowym fundamencie.
Kładka powstała w roku 1989.

kadka-1Remont kapitalny kładki przez Brdę w rejonie hali Łuczniczka
To największe z wszystkich zadań.
Związane będzie z przebudową drewnianego pomostu oraz remontem konstrukcji stalowej i istniejących podpór obiektu.
Wykonane zostaną nowe schody i oświetlenie.
Dodatkowo schody wyposażone zostaną w prowadnice dla wózków i rowerów oraz wymalowane specjalną farbą dla osób słabowidzących.

kadka-8Dokonana zostanie też korekta naciągu want w sposób umożliwiający swobodną pracę przęsła w pełnym zakresie temperatur.
Tak duży zakres prac będzie związany z zamknięciem kładki i poprowadzeniem ruchu pieszego pobliskim mostem Pomorskim (przy Rondzie Toruńskim).kadka-2222Historia: Obiekt trzyprzęsłowy o długości całkowitej 78 m. Przęsło nurtowe składa się z dwóch części podwieszonych pod dwa stalowe pylony. Każda z części składa się z segmentów połączonych ze sobą przegubowo i ma możliwość regulacji rzędnej za pomocą want.
Podpory żelbetowe poddane zostały remontowi w latach 1992-1993.


Kładkę wybudowało Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka" (otwarcie: 22 lipca 1979 r.), a zaprojektował ją bydgoski inżynier, wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Inżynierskiej (późniejszej Akademii Techniczno-Rolniczej i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, dzisiejszej Politechniki Bydgoskiej), były dziekan Wydziału Budownictwa, dr. Tadeusz Kabat. W okresie jej powstania uchodziła za oryginalną i nowatorską. Jej opis pojawiał się w wielu branżowych czasopismach i opracowaniach.

Ciekawostką jest fakt, że do momentu oddania do użytku w 1970 r. Mostu Pomorskiego, w tym mniej więcej miejscu funkcjonowała przeprawa promowa.