Prowadzimy odświeżanie (malowanie) oznakowania poziomego w całym mieście.
W celu minimalizowania utrudnień, większość prac prowadzimy tylko w godzinach nocnych.