arche-ma-4Trwają prace wodociągowe na ul. Magdzińskiego.
W trackie prowadzonych robót odkryto pozostałości starego kościoła ewangelickiego i kamiennej drogi.
Odnajdywane są też fragmenty naczyń i kości zwierzęcych.
Na teren budowy wkroczyli archeolodzy, którzy odkrywają ciekawą historię naszego miasta.


arche-ma-1"W wykonanym wykopie odkrywamy mury XVIII-wiecznego kościoła ewangelickiego, który był zlokalizowany na kierunku północ-południe. Cześć murów wchodzi niestety pod zabudowę pobliskiej hali i dyskoteki zlokalizowanych po obu stronach ulicy. Odkryliśmy łuki arkadowe (tzn. łuki odwrócone), drewniane fragmenty wcześniejszej zabudowy oraz pozostałości brukowane drogi z drewnianymi krawężnikami z XVI w. Część drewnianych desek jest mocno nadpalona. Widać też, że ta ulica w przeszłości była znacznie węższa niż obecnie – mówi Andrzej Retkowski archeolog nadzorującym prace.

Odkrywamy też niewielkie fragmenty ceramiki i kości zwierzęcych – dodaje archeolog

arche-ma-5W tej chwili rozkopany jest kilkunastometrowy fragment na ul. Magdzińskiego.
Kolejne wykopy będą prowadzone w kierunku ul. Zamczysko, aż do miejsca gdzie znajduje się ogrodzenie placu budowy.
Prace potrwają jeszcze kilka tygodni.arche-ma-2To już kolejne odkrycia archeologiczne na tym obszarze.
Wiele ciekawych odkryć udało się też przeprowadzić w trakcie budowy torowiska na ul. Kujawskiej i rozbudowie rnda Bernrdyńskiego.

Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ

arche-ma-6

Fot:Andrzej Retkowski -archeolog
Błażej Witkowski/UMB.

arche-ma-7