wojska-111Trwają już prace odbiorowe na nowym wiadukcie.
W ramach zadania wykonane zostały nowe filary, przęsła, wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy. Zamontowane zostało też nowe oświetlenie.
Prowadzone były roboty na przyczółkach i przy odwodnieniu nowego obiektu.

Przeprawa przez jar Niziny to tak naprawdę trzy niezależne obiekty mostowe, które powstały jako estakady nad naturalnym jarem, w którym płynie dzisiaj skanalizowana struga i przebiegała polna droga, w okresie budowy nosząca nazwę Niziny.

Estakady te były jednym z ważnych elementów projektowanej południowej trasy średnicowej przebiegającej przez cały górny taras silnie rozbudowywanego miasta.
Budowę obiektów – dwóch wiaduktów drogowych oraz ulokowanego między nimi tramwajowego – zakończono w 1978 roku.
Każdy z nich ma 4 przęsła i długość 112 m.

Na początku lat dziewięćdziesiątych oba wiadukty drogowe wyremontowano – był to remont kapitalny (wówczas dodano na południowej jezdni trzeci pas ruchu).
Wiadukt tramwajowy doczekał się takiego remontu pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.

Wiadukt południowy, został rozebrany i zastąpiony w roku 2017 nową konstrukcją.
Teraz zrealizowany został wiadukt północny.
Wiadukt tramwajowy natomiast nie był w swojej historii intensywnie eksploatowany, więc posłuży mieszkańcom jeszcze kilka lat.

Przypominamy też, że decyzją Rady Miasta Bydgoszczy od stycznia bieżącego roku oba wiadukty w ciągu ulicy Wojska Polskiego noszą nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.