AK-1Wykonawca przygotowuje już zaplecze budowy i nową organizację ruchu w obrębie inwestycji.
Nowy obiekt nadal będzie posiadał 2 pasy ruchu, ale dostosujemy go również do potrzeb pieszych i rowerzystów.
To już kolejne prace budowlane w tym miejscu.
Ponad rok temu przebudowaliśmy obiekt znajdujący się po stronie wschodniej tej ważnej drogi wylotowej z miasta.

AK-111Obecnie Wykonawca przygotowuje zaplecze budowy.
Trwają też uzgodnienia wymagane do wprowadzenia nowej organizacji ruchu, która zapewni mieszkańcom bezproblemowy dojazd do pobliskich nieruchomości.
Podczas budowy ruch prowadzony będzie dwukierunkowo sąsiednim wiaduktem.


W późniejszym etapie zamknięty zostanie też przejazd pod samym obiektem, czyli dojazd do ul. Modrzewiowej.
Powyższe zmiany pozwolą Wykonawcy przystąpić do rozbiórki istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi.
Wykonawca będzie prowadził prace w terminach zaakceptowanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej.
Wstępnie początek rozbiórki planowany jest na przełom sierpnia i września po zatwierdzeniu organizacji ruchu.

AK-3W zakres zadania wchodzić ma optymalizacja dokumentacji, rozbiórka obiektu i budowa nowego oraz doprojektowanie dodatkowych elementów, takich jak drogi rowerowe.
Wykonawcą jest firma Mostostal Kielce, która – co warto dodać – niedawno wykonywała wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego.
Wartość zadania to prawie 30 mln zł.


AK-333Bliźniacze wiadukty
Nowy obiekt będzie wyglądał podobnie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe.
Pożądana długość gwarancji to 15 lat.
Jeśli w trakcie prac nie wystąpi konieczność dodatkowych robót prace budowlane potrwają około roku.


Zachowane zostaną dwa pasy ruchu dla samochodów, natomiast zlikwidowany zostanie nieużywany pas awaryjny, a odzyskane w ten sposób miejsce przeznaczone zostanie na drogę rowerową. Funkcjonalnie należy się spodziewać „lustrzanego" układu w porównaniu do tego, który wybudowano razem z wiaduktem wschodnim.
Będą więc schody po obu stronach torów kolejowych, chodnik i droga rowerowa od strony ul. Czerkaskiej oraz pochylnia pieszo-rowerowa do Lasu Gdańskiego.

AK-222Historia obiektów
Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską. Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych.
Z biegiem lat obiekty były już w nie najlepszym stanie technicznym. Nie spełniały też współczesnych norm technicznych stawianym obiektom na drogach o tak dużym natężeniu ruchu.
Obiekt wschodni, został przebudowany więc w latach 2019-2020. Teraz przyszła pora na wiadukt zlokalizowany od strony osiedla Leśnego.