most-kw-4Na koniec sierpnia zmontowane zostaną ostatnie części nowego mostu tramwajowego nad Brdą.
Równocześnie wykonawca prowadzi szereg prac m.in. przy przebudowie północnej jezdni ul. Fordońskiej i biegnącego wzdłuż niej torowisku. 

Prezentujemy raport z budowy nowych mostów nad Brdą.

most-B-7Najważniejszym elementem nowej inwestycji będą dwa obiekty mostowe. Konstrukcja dla tramwajów znajdzie się pomiędzy jezdniami. Most tramwajowy o długości 255 metrów, będzie nieco dłuższy niż przeprawa samochodów. 
Obiekt będzie miał charakter konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej liczącej 5 przęseł.

most-B-8Stalowe dźwigary zostały wcześniej przygotowane przez wykonawcę i montowane są na placu budowy, a następnie nasuwane na podpory. Prace te prowadzono po obu stronach rzeki. W najbliższych dniach obie części zetkną się nad środkiem rzeki. Umożliwi to początek prac nad płytą mostu.
Rozpocznie się też montaż i nasuwanie elementów obiektu drogowego.

most-B-9Inwestycja wiąże się też z dużą przebudową skrzyżowania ulic Fordońskiej, Łęczyckiej i Kazimierza Wielkiego.
Trwają roboty przy układaniu nawierzchni na jezdni ulicy Fordońskiej oraz kontynuowane są prace na północnej część torowiska.
Ustawione zostały słupy trakcyjne i krawężniki.

Na koniec września planowane jest udostępnienie części nowych jezdni i torowisk.
Umożliwi to dalsze prace przy przebudowie południowej części skrzyżowania wraz z budową dojazdów w kierunku nowych mostów.


Po wybudowaniu układu torowego w tej części Bydgoszczy oraz na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i Toruńskiej możliwe będzie też rozpoczęcie prac przy przebudowie rozjazdów na połączeniu ulicy Toruńskiej ze modernizowanym torowiskiem wzdłuż ul. Perłowej.

Budowa nowych mostów, które usprawnią ruch między Kapuściskami i Bartodziejami to obecnie największa miejska inwestycja. Tylko prace budowlane pochłoną ponad 153 mln złotych.