warszawskie-2Zakończone zostały prace naprawcze na wiaduktach, które umożliwią bezpieczne użytkowanie przez kolejne 10 lat.
Wzmocniony obiekt pozwala na wprowadzenie nowej organizacji ruchu, ułatwiającej przejazd.
Znikną tymczasowe bariery dzielące pasy ruchu, podniesiony zostanie limit prędkości. 


war-4W nocy z 3 na 4 sierpnia rozpoczną się pierwsze prace związane ze zmianą organizacji ruchu na obu wiaduktach.

Wykonawca prowadzić je będzie wyłącznie w godzinach nocnych by zachować płynność ruchu.
Podczas prac przejazd może być ograniczony do jednego pasa ruchu.

Nowe oznakowanie
Docelowo prędkość na obiektach zostanie podniesiona z dotychczasowych 30 do 50 km/h (pojazdy ciężarowe do 40 km/h.)
Zgodnie z zaleceniami ekspertów, pojazdy ciężarowe i autobusy nadal będą poruszać się wyłącznie prawy pasem ruchu (od strony chodnika).
Lewy pas nadal pozostanie zwężony do 2,2 m i udostępniony dla pojazdów poniżej 3,5 t.

Na jezdni zostaną wymalowane linie poziome umożliwiające tylko zjazd z lewego na prawy pas.
Zlikwidowane zostaną też plastikowe bariery na jezdni, pomiędzy pasami ruchu.
Ustawione zostanie też nowe oznakowanie pionowe.
Wprowadzanie nowej organizacji ruchu potrwa kilka dni.

warszawskie-1Przyszłość wiaduktów Warszawskich
Warto przypomnieć, że wykonane podpory i prace naprawcze miały charakter zachowania funkcji przeprawy i zgodnie z otrzymaną ekspertyzą, pozwolą użytkować obiekt jeszcze przez około 10 lat.
Przygotowaliśmy już wstępny harmonogram dalszych działań w zakresie rozbiórki i budowy nowych wiaduktów. 
Wstępne koszty nowej przeprawy to ok. 200 mln.

war-3Warto wiedzieć
Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy oddano do użytku w roku 1973 r., zarówno czasy jak i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań i nowych rozwiązań. Są to dwa obiekty mostowe o długości 430 i 436 m, liczące po 23 przęsła każda, zlokalizowane w ciągu ul. Fordońskiej.

Kilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji. Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji jednak pozostałe elementy, przez następne lata ulegały dalszemu niszczeniu.

Oba wiadukty zostały wybudowane prawie 50 lat temu w oparciu o prefabrykowane belki strunobetonowe typu korytkowego, które okazały się być jednym z najbardziej nietrwałych i awaryjnych systemów budownictwa mostowego.
W Polsce od lat odchodzi się od tego typu konstrukcji.