pr-88Nowy 6-kondygnacyjny obiekt pomieści docelowo 570 samochodów. Powstały też 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Miejsca parkingowe znajdą także motocykliści i rowerzyści.

Od czwartku 14 lipca uruchamiamy cześć parkingu wchodzącą w skład Strefy Płatnego Parkowania.

Po wakacjach natomiast otwarta zostanie część parkingu należąca do systemu Park & Ride, dzięki której jeszcze bardziej ograniczamy parkowanie i ruch w kolejnych punktach Starego Miasta.

Parking-G-1Zakończyliśmy prace odbiorowe na części parkingu wchodzącego w skład SPP.
Zamontowane zostały już parkometry, kamery i szlabany.
Wykonane zostały też wszystkie prace na drogach dojazdowych, przystanku i chodnikach.

W ramach budowy 6-kondygnacyjnego obiektu powstał także brakujący fragment ul. W. Teskowej. W przyszły tygodniu rozpoczniemy prace nad oznakowaniem gruntowego parkingu przy tej ulicy, w celu włączenia go strefy płatnego parkowania. W trakcie prowadzonych robót ulica będzie zamknięta.

Część ścian parkingu ma charakter zielonych, na których rosnąć będą docelowo pnącza. Dopóki jednak rośliny nie oplotą stelaży, zamocowany został tymczasowo sztuczny bluszcz.
W ramach prac powstała też zatoka autobusowa i sygnalizacja świetlna przy wyjeździe z obiektu.

Parking-G-4W pierwszej kolejności udostępniamy kierowcom 270 miejsc parkingowych, które funkcjonować będą na zasadach ogólnych obowiązujących w Strefie Płatnego Parkowania (strefa C).

Co ważne klienci Urzędu Miasta będą mogli parkować do 30 minut bez żadnych opłat.

Parking-G-2Przy wjeździe na obiekt warto jednak zwrócić uwagę na znaki, gdyż część obiektu nadal będzie niedostępna dla ruchu pojazdów.

Dalsza część obiektu, funkcjonująca w systemie Park and Ride, zostanie udostępniona po wakacjach wraz z uruchomieniem całego systemu P&R w mieście.

W jego skład wchodzą także parkingi: przy rondzie Kujawskim, przy ul. Rekreacyjnej w Myślęcinku, parking przy węźle Zachodnim i pętli Przylesie w Fordonie. Prawie wszystkie te obiekty zostały wybudowane. Ostatnie prace trwają już tylko przy parkingu w Fordonie.

pr-6Do uruchomienia systemu niezbędny jest jednak nowoczesny system informatyczny do zarządzania, konfigurowania i obsługi tego rodzaju parkingów w mieście. Obecnie trwają testy i ich konfiguracja. Zakładamy, że cały system P&R w Bydgoszczy (w tym druga cześć parkingu przy ul. Grudziądzkiej) zostanie uruchomiony po wakacjach.
Cała inwestycja kosztowała ponad 40 mln zł i została dofinansowana ze środków unijnych (ZIT). Na to zadanie Miasto pozyskało 11,2 mln zł wsparcia zewnętrznego.