AK-17 lipca podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który przebuduje zachodni wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej. Obiekt nadal będzie posiadał 2 pasy ruchu, ale dostosujemy go też do potrzeb pieszych i rowerzystów.
To już kolejne prace budowlane w tym miejscu. Ponad rok temu przebudowaliśmy obiekt znajdujący się po stronie wschodniej tej ważnej drogi wylotowej z miasta.


W pierwszej kolejności wykonane zostanie optymalizacja dokumentacji, co pozwoli przystąpić do robót budowlanych. W zakres zadania wchodzi rozbiórka obiektu i budowa nowego oraz doprojektowanie dodatkowych elementów, takich jak drogi rowerowe.
Koszt inwestycji to prawie 29 mln.
Wykonawcą jest firma Mostostal Kielce, która obecnie kończy budowę wiaduktu WOŚP na ul. Wojska Polskiego 

AK-3Bliźniacze wiadukty
Nowy obiekt będzie wyglądał podobnie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe.
Pożądana długość gwarancji to 15 lat.

Jeśli w trakcie prac nie wystąpi konieczność dodatkowych robót prace budowlane potrwają około roku.

AK-2Zachowane zostaną dwa pasy ruchu dla samochodów, natomiast zlikwidowany zostanie nieużywany pas awaryjny, a odzyskane w ten sposób miejsce przeznaczone zostanie na drogę rowerową. Funkcjonalnie należy się spodziewać „lustrzanego" układu w porównaniu do tego, który wybudowano razem z wiaduktem wschodnim.
Będą więc schody po obu stronach torów kolejowych, chodnik i droga rowerowa od strony ul. Czerkaskiej oraz pochylnia pieszo-rowerowa do Lasu Gdańskiego.

AK-4Historia obiektów
Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej zaprojektowało już nieistniejące bydgoskie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, a wybudowało intensywnie działające na terenie Bydgoszczy Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych – oddano je do użytku 40 lat temu. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską. Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych.

Z biegiem lat obiekty były już w nie najlepszym stanie technicznym. Nie spełniały też współczesnych norm technicznych stawianym obiektom na drogach o tak dużym natężeniu ruchu.
Obiekt wschodni, został przebudowany więc w latach 2019-2020. Teraz przyszła pora na wiadukt zlokalizowany od strony osiedla Leśnego.

Znakomity patron
Decyzją radnych wiaduktom od tego roku patronuje Jan Nowak-Jeziorański, legendarny Kurier z Warszawy.
W ten symboliczny sposób Rada Miasta upamiętniła też 70. rocznicę uruchomienia pierwszej audycji Radia Wolna Europa, oddając cześć jej dyrektorowi.