sygnalizacja-2Ogłosiliśmy przetarg na budowę sygnalizacji świetlnych na ulicy Nad Torem oraz Powstańców Wielkopolskich. Zrobi się bezpieczniej w miejscach gdzie kierowcy do tej pory przekraczali dopuszczalną prędkość.
W ramach zadania doświetlimy też kolejne przejścia dla pieszych w mieście.
Prace potrwają do jesieni.


Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Nad Torem
Pierwsze zadanie będzie polegało na zaprojektowaniu i budowie sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych u zbiegu ulic Nad Torem / Żnińska. Sygnalizacja będzie wzbudzana przyciskami wibracyjnymi przeznaczonymi dla wspomagania osób niepełnosprawnych.

W ramach prac zdemontowana zostanie też istniejące doświetlenie wertykalne tego przejścia i zamontowane ponownie na przejściu dla pieszych po wschodniej stronie skrzyżowania Nakielska / Wiśniowa oraz po zachodniej stronie w lokalizacji Nakielska / Notecka (przy Tańskich). Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo pieszych aż w trzech lokalizacjach.

sygnalizacja-1Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Powstańców Wielkopolskich
W ramach tego zadania zostanie zaprojektowane i powstanie sygnalizacja świetlna wzbudzana przyciskami na istniejącym przejściu dla pieszych na ul. Powstańców Wielkopolskich przy ogrodzie botanicznym.

Zdemontowane zostaną też istniejące lampy doświetlenia wertykalnego tego przejścia i zostaną zamontowane po północnej stronie skrzyżowania Pelplińska / Witkiewicza / Taterników, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Czas realizacji powyższych zadań to maksymalnie 5 miesięcy.
O postępach procedury przetargowej informować będziemy na bieżąco.