mostek-na-2Przygotowujemy się do przyszłej przebudowy północnych mostów "Solidarności".

Zamawiamy koncepcję, która pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie uwzględniające również oczekiwania pieszych i rowerzystów.
Właśnie podpisaliśmy umowę z Wykonawcą.


Północna przeprawy stanowiące część mostów Solidarności została wybudowane 40 lat temu. Obiekt na bieżąco był monitorowany. Ostatnie prace interwencyjne przy nawierzchni były prowadzone pod koniec ubiegłego roku.
Niestety stalowo-żelbetowa konstrukcja nie spełnia już współczesnych norm i wymagać będzie w perspektywie najbliższych lat kompleksowej przebudowy. Dlatego zamawiamy koncepcję przebudowy tej trasy.

mostek-4Projektanci będą musieli opracować i zaproponować 3 warianty przyszłej trasy.
Różnić mają się liczbą pasów ruchu, lokalizacją przystanków, chodników i tras rowerowych.
Wszystkie warianty będą uwzględniały dowiązanie do istniejącej infrastruktury rowerowej oraz planowaną przebudowę ul. Focha związaną z budową Nowego Portu.
Częścią tej deweloperskiej inwestycji jest budowa nowej ulicy łączącej ulicę Obrońców Bydgoszczy z ul. F. Focha wraz z przebudową skrzyżowań.

Projektanci zaplanują poza tym schody i pomosty serwisowe w niezbędnym zakresie, a także powiążą chodniki i ścieżki rowerowe z bulwarami nad Brdą od strony śluzy.
Funkcjonować ma też bezpieczny prawoskręt w ul. Grottgera.

Dodatkowo przy skrzyżowaniach wprowadzone mają zostać podpórki rowerowe lub barierki postojowe z podstopnicami dla rowerzystów. To kolejne rozwiązanie uzgodnione z przedstawicielami środowisk rowerowych.
W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace projektowe.

Wykonawcą zostało konsorcjum firm: BAK Sp. z o.o. (lider) oraz Axial Sp zo.o.
Wartość tego zadania to prawie 240 tysięcy złotych.
Prace nad koncepcją zajmą około roku.

mostek-na-3Warto wiedzie
Mosty „Solidarności" w ciągu ul. marsz. F. Focha to zespół 6 obiektów (4 drogowych i 2 tramwajowych) nad Brdą i Młynówką.Pierwsza drogowa przeprawa w tym miejscu funkcjonowała prawdopodobnie od 1840 roku. W latach 1885-1890 mosty wzniesiono na nowo w linii prostej. Pierwszy od strony wschodniej był most Wilhelmsbrücke (po 1920 r. zwany Jagiellońskim), a za nim Hafenbrücke (Portowy) spinający brzegi Młynówki.

Zostały one zniszczone w czasie II wojny światowej. Konstrukcja południowych mostów pochodzi z 1955 roku. Wówczas w osi jezdni znajdowało się także torowisko tramwajowe. Mosty tramwajowe i w ciągu jezdni północnej powstały natomiast w latach 1977-82.

Dzisiaj mało kto pamięta, ze w tym miejscu rozważano przebudowę południowych mostów na konstrukcję podwieszoną z pylonem, pod który wykonano już część fundamentów. Pomysł jednak upadł głównie z przyczyn technicznych.