trasa-t-4Naprawa uszkodzonych elementów mocowań mostu została już zakończona. Wykonane zostały również roboty przy ponownym napięciu want.
21 stycznia przeprowadzone zostały próbne obciążenia obiektu. Kontynuowane są też badania laboratoryjne wybranych elementów konstrukcji.

Po osiągnięciu satysfakcjonujących wyników, udostępnimy obiekt do ruchu.

trasa-t-1Wszystkie węzły obiektu, zostały już naprawione.
Spawanie, które było konieczne do zamocowania dodatkowych blach wzmacniających w węzłach mocujących - wykonano.
Zainstalowane zostały czujniki nowego monitoringu.
Ponowny naciąg want - wykonano.

Harmonogram prac na moście w styczniu 2022 roku:
- ponowny naciąg want – do 17 stycznia 2022
- montaż i uruchomienie monitoringu na obiekcie – do 20 stycznia
- wykonanie próbnych obciążeń obiektu – 21 stycznia

Pozytywne wyniki obciążeń próbnych pozwolą udostępnić most jeszcze w styczniu.

trsa-t-3Niezależnie od prac na moście, kontynuowane będą jeszcze laboratoryjne badania zmęczeniowe liny stalowej pobranej z jednej z want mostu.
Chcemy mieć pewność, że awaria nie wpłynęła na trwałość całego obiektu.
Badania zmęczeniowe są realizowane na Politechnice Bydgoskiej.

 

trasa-t-6Podchodząc kompleksowo do prowadzonej naprawy obiektu, zleciliśmy również wykonanie symulacji obliczeniowych sytuacji krytycznych, w których awarii może ulec dowolna z lin podwieszających most. Posiadanie takich analiz pozwoli w przyszłości na szybką ocenę stopnia zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań na wypadek np. wypadku komunikacyjnego, pożaru pojazdu w bezpośredniej bliskości wanty.


trasa-t-2Niezależnie od prowadzonych prac naprawczych i badań mostu, korzystając z pełnej dostępności konstrukcji, wykonujemy też kilka innych prac remontowych.

Po oddaniu mostu do ruchu, Wykonawca będzie prowadził prace porządkowe pod obiektem, a w sprzyjających warunkach pogodowych wykona powłoki antykorozyjne nowych elementów mocowań want.