mo-2Naprawa uszkodzonych elementów mocowań mostu została już zakończona. Obecnie trwają roboty przy ponownym napięciu want oraz badania laboratoryjne wybranych elementów konstrukcji.
Po zakończeniu naciągu want, będziemy mogli przystąpić do próbnych obciążeń konstrukcji.
Po osiągnięciu satysfakcjonujących wyników, udostępnimy obiekt do ruchu.

Wszystkie węzły obiektu, zostały już naprawione.
Spawanie, które było konieczne do zamocowania dodatkowych blach wzmacniających w węzłach mocujących wykonano.
Zainstalowane zostały też pierwsze z czujników nowego monitoringu.
Ekipy wykonawcy rozpoczęły ponowny naciąg want.

Harmonogram prac na moście w styczniu 2022 roku (zaplanowano z uwzględnieniem warunków atmosferycznych):
- ponowny naciąg want – do 17 stycznia 2022
- montaż i uruchomienie monitoringu na obiekcie – do 20 stycznia
- wykonanie próbnych obciążeń obiektu – 21 stycznia

Pozytywne wyniki obciążeń próbnych pozwolą udostępnić most jeszcze w styczniu.
Wykonawca intensyfikuje wszelkie niezbędne działania i zamierza dotrzymać umownego terminu zakończenia prac tj. 26.01.2022 roku.

mo-6Niezależnie od prac na moście w styczniu kontynuowane będą jeszcze laboratoryjne badania zmęczeniowe liny stalowej pobranej z jednej z want mostu.
Chcemy mieć pewność, że awaria nie wpłynęła na trwałość całego obiektu.
Badania zmęczeniowe są obecnie realizowane na Politechnice Bydgoskiej.

Podchodząc kompleksowo do prowadzonej naprawy obiektu, zleciliśmy również wykonanie symulacji obliczeniowych sytuacji krytycznych, w których awarii może ulec dowolna z lin podwieszających most. Posiadanie takich analiz pozwoli w przyszłości na szybką ocenę stopnia zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań na wypadek np. wypadku komunikacyjnego, pożaru pojazdu w bezpośredniej bliskości wanty.

Niezależnie od prowadzonych prac naprawczych i badań mostu, korzystając z pełnej dostępności konstrukcji, wykonujemy szereg innych prac.
W styczniu zostaną jeszcze doprojektowane i zainstalowane włazy kratowe, które uniemożliwią gniazdowanie ptactwa w konstrukcji mostu. Podczas prowadzonych prac zakonserwujemy i dodatkowo zabezpieczymy strefę kotwienia mostu do filara od strony Wzgórza Wolności.
Oględziny przeprowadzone przez ekspertów przy okazji prac naprawczych potwierdziły taką konieczność.

mo-12Po dokonaniu naprawy i oddaniu mostu do ruchu Wykonawca będzie prowadził prace porządkowe pod obiektem, a w sprzyjających warunkach pogodowych wykona powłoki antykorozyjne nowych elementów mocowań want.

Nad całością zadania od samego początku czuwa grono wybitnych Naukowców z czołowych polskich uczelni technicznych – z Wrocławia, Gdańska i Bydgoszczy.
Celem ZDMiKP jako zarządcy dróg na terenie miasta Bydgoszczy, jest jak najszybsza naprawa uszkodzonej przeprawy mostowej i udostępnienie jej do ruchu.