most-2Mimo zimy wykonawca kontynuuje prace przy budowie nowych mostów nad Brdą, które usprawnią poruszanie się po Bydgoszczy.

Od 8 stycznia rusza kolejny etap robót, związany z przebudową torowiska na ul. Perłowej.
Wprowadzone zostaną też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na tym odcinku.

Budowa nowych mostów nad Brdą to jedna z największych miejskich inwestycji.
Prace budowlane realizuje firma Trakcja SA.

most-1Podpory wyrosną nad Brdą
Na budowie mostów nad Brdą trwają prace związane z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w ulicy Fordońskiej i Łęczyckiej.
Wykonywane są też palowania pod podpory nowych mostów (tramwajowego i drogowego) oraz pogrążane są ścianki szczelne, dzięki którym powstaną komory umożliwiające prowadzenie betonowania oraz zbrojenia podpór.
Przy sprzyjających warunkach pogodowych (temperaturach powyżej 0 st. C), po sprawdzeniu nośności zabudowanych pali, planowane są prace związane z wykonywaniem podpór pod mosty.

Obecnie trwa również przygotowywanie nasypu do obiektów od strony południowej.
Przed świętami zakończono budowę części fundamentów pod słupy trakcyjne (również w ul. Fordońskiej) co umożliwi ustawienie nowych konstrukcji pod koniec stycznia.

most-14Na dniach rozpocznie się przebudowa zasilania sieci trakcyjnej w ulicy Fordońskiej, co umożliwi rozbiórkę sieci istniejącej kolidującej z nowobudowanym torowiskiem i przystąpienie do robót torowych. Wcześniej przebudowano sieć ciepłowniczą i gazową, która kolidowała z rozbudową dróg i torowisk.

Po zakończeniu robót związanych z uzbrojeniem terenu, planowane są roboty drogowe na jezdni północnej ul. Fordońskiej oraz ciągach pieszo-rowerowych.

most-zmiany-4Intensywne prace zaczną się na ul. Perłowej
Budowa nowych mostów nad Brdą powiązana jest też z przebudową torowiska na ul. Perłowej.
W tym miejscu powstanie nowe torowisko i zmodernizowane zostaną perony przystankowe.
Nową nawierzchnię otrzyma też odcinek ulicy Toruńskiej od skrzyżowania z ulicą Spokojna do skrzyżowania z Perłową. Przebudowane zostaną odcinki osiedlowych ulic przyległych do węzła (m.in. cześć ul. Perłowej).

Dzięki temu w ramach jednego zadania powstaje nowoczesna infrastruktura na całym ciągu komunikacyjnym od Fordońskiej aż do węzła Szarych Szeregów.
8 stycznia rozpoczną się pierwsze prace w tej części osiedla.

most-zmiany-5W pierwszej kolejności rozebrana zostanie trakcja tramwajowa, słupy, wygrodzenia torowisk i wiaty przystankowe.
W dalszej kolejności planowana jest rozbiórka torowiska.
Wykonawca zakłada, że ten etap powinien zakończyć się do końca stycznia 2022 r.

Po dokonaniu rozbiórek planowane jest wykonanie nowych fundamentów oraz słupów trakcyjnych.
W międzyczasie dowiezione zostaną nowe materiały – szyny i podkłady, które będą wbudowywane sukcesywnie po przygotowaniu wszystkich warstw podbudów.

Wykonawca planuje wykonać torowisko wzdłuż ulicy Perłowej do końca wakacji 2022 r.

most-zmiany-2Włączenie wykonanego odcinka Perłowej do torowiska w ulicy Toruńskiej, możliwe będzie jednak dopiero po zakończeniu prac drogowych na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z Perłową oraz na obiekcie tramwajowym w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. 

Po wybudowaniu mostu tramwajowego i oddaniu go do użytku, zostanie nim poprowadzony ruch tramwajowy i będzie można rozpocząć prace przy przebudowie węzła ul. Perłowej wraz z układem drogowym.
Udostępnienie torowiska i nowego układu drogowego przy ul. Perłowej możliwe będzie więc w I kwartale 2023 roku. 

Wszystkie prace prowadzone na ul. Perłowej, wymuszają wprowadzenie zmian w dotychczasowym fukcjonowaniu komunikacji tramwajowej na tym odcinku.
Zmiany w komunikacji opisujemy szczegółowo : TUTAJ