ChemicznaRuszamy z kolejnym ważnym zadaniem, które poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w obrębie terenów inwestycyjnych na Kapuściskach.
Wzdłuż ulicy Chemicznej powstanie chodnik z częścią dla rowerzystów. Połączy on już wcześniej wybudowane ścieżki pieszo-rowerowe.

Docelowo ciąg pieszo-rowerowy będzie miał długość ponad 950 metrów i szerokość 3 metrów.
Połączy nowe rondo przy skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego oraz skrzyżowanie z ulicą F. Dachtery.
W tym roku planujemy zrealizować odcinek od wjazdu do ROD Kapuściska w kierunku ul. Mokrej.
Koszt tego zadania to blisko 600 tys. zł.
Przy skrzyżowaniu z Mokrą nowa trasa połączy się z chodnikiem wybudowanym wiosną tego roku we współpracy z inwestorem zewnętrznym.
Pozostałe odcinki drogi pieszo-rowerowej w ciągu ul. Chemicznej planujemy realizować w przyszłym roku.

Inwestycja poprawi nie tylko istotnie bezpieczeństwo pieszych.
Ma duże znaczenie dla spójności sieci dróg rowerowych. Ścieżka wzdłuż ulicy Chemicznej połączy istniejące drogi rowerowe znajdujące się wzdłuż ul. F. Dachtery, wokół ronda u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Chemicznej oraz planowaną trasę wzdłuż ul. Wojska Polskiego w kierunku węzła Szarych Szeregów.

chemiczna-1.jpgW ostatnich latach z myślą o jeszcze lepszym skomunikowaniu terenów inwestycyjnych, zrealizowano szereg inwestycji drogowych.
Wśród najważniejszych są:
• Remont ul, Nowotoruńskiej
• Budowa ul. F. Dachtery
• Budowa ronda na połączeniu ul. Wojska Polskiego i Chemicznej
W tej części miasta swoje centra logistyczne wybudowało już kilka firm.
Kolejne przygotowują się już do budowy magazynów w rejonie ul. Chemicznej i Hutniczej.