WP-000Znikają kolejne elementy dotychczasowej przeprawy na ulicy Wojska Polskiego. Już niebawem w tym miejscu powstanie nowy obiekt z chodnikami, drogą rowerową i oświetleniem. Ruch pojazdów na tym odcinku odbywa się bez większych zakłóceń.

W ciągu ostatnich dni cały obiekt został już wyburzony. Pod obiektem zdemontowane zostaną jeszcze podpory wiaduktu północnego (od strony Wyżyn) a następnie teren pod obiektem zostanie uprzątnięty.
Po zakończeniu przedmiotowych robót rozpocznie się budowa nowej przeprawy.

WP-999Inspektorzy ZDMiKP dokonali już audytu wytwórni konstrukcji stalowych w Kielcach i w Radomsku, który potwierdził możliwości produkcyjne, technologiczne i jakościowe Wykonawcy robót. Przęsła wiaduktu północnego, podobnie jak południowego, będą wykonane w całości jako konstrukcja stalowa, co wymusza u Wykonawcy dysponowanie odpowiednim personelem, specjalistycznymi technologiami (w szczególności dotyczącymi spawania i zabezpieczeń antykorozyjnych) i zapleczem technicznym.

Przypominamy, że w ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową, chodnikiem i oświetleniem. Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już zimą. Całość prac zakończy się do połowy przyszłego roku.
Koszt zadania to ponad 22 mln zł