smuka-1Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego.
Trwają zaawansowane prace budowalne.

Niebawem wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu.

smuka-2Do tej pory usunięta została większość drzew i krzewów oraz został wykarczowany teren. Kontynuowane są prace przy poszczególnych warstwach nawierzchni. Wykonano podbudowę pomocniczą na całej szerokości przyszłej jezdni (na odcinku 255m) oraz na jezdni istniejącej o długości 575m
Kontynuowane są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.
Wykonywane jest również koryta przyszłej jezdni i trwa budowa nasypu na ulicy Biwakowej. Prowadzone są dalsze prace ziemne i energetyczne.

Zmiany w organizacji ruchu.
Obecnie na ul. Smukalskiej od ul. Błądzimskiej do ul. Drzycimskiej (ok., 400 m.) obowiązuje ruch wahadłowy sterowany za pomocą całodobowej sygnalizacji świetlnej. Zamknięty został też wlot ulicy Smętowskiej.
Już niebawem zwężenie wprowadzone zostanie na dalszym i to prawie 1 km odcinku. Ruch będzie odbywał się wahadłowo.

smuka-3Miejsce prowadzenia robót zostało dokładnie wygrodzone a kierowcy oznakowaniem pionowym i poziomym są naprowadzani na odpowiedni tor jazdy.
Dzięki temu będzie można prowadzić dalszą rozbiórkę dotychczasowej nawierzchni.
Wykonana zostanie też cała infrastruktura podziemna.

Po zakończeniu tych robót, na jezdni ułożona zostanie nowa nawierzchnia.

smuka-345Smukalska – dla autobusów i rowerzystów
Przypominamy, że w ramach inwestycji ulica Smukalska ma zostać przebudowana na 3 km odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla autobusowa przy ul. Rajskiej. Pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie a cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego.

Wykonawcą robót jest firma Strabag
Prace budowlane zajmą 2 lata.
Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł.
Inwestycja realizowana przez ZDMiKP w porozumieniu z miejskimi wodociągami.