osowa-7Po zakończeniu prac przy rozbudowie ul. Kolbego zlecimy prace związane z utwardzaniem nawierzchni trzech osiedlowych ulic na Osowej Górze. Zaawansowane prace trwają już przy przebudowie ulicy Zalew, przy której powstanie chodnik, parking i droga rowerowa.
Osowa Góra dzięki nowym inwestycjom staje bardzo dobrze skomunikowanym osiedlem Bydgoszczy.

Tylko w ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy tu kilka dużych projektów skracających czas podróży, podnoszących bezpieczeństwo, wzmacniających transport publiczny i podnoszący estetykę otoczenia.

Najważniejsze z nich to:
- Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej od granicy miasta do węzła zachodniego (wraz z buspasem, chodnikami, drogami rowerowymi,)
- Budowa turbinowego ronda ułatwiającego wyjazd na obwodnicę Bydgoszczy
- Remont ulicy Kruszyńskiej wraz z budową sygnalizacji przy szkole
- Budowa ulic Gawroniej, Ptasiej oraz kilkunastu innych dzięki miejskim programom (Bydgoski Budżet Obywatelski, Incjatywy Lokalne 25/75)

osowa-6- Rozbudowa ulicy Kolbego o buspas, chodniki i drogi rowerowe - prace na ukończeniu.
Obecnie realizowane są prace brukarskie, malowane jest oznakowanie poziome oraz trwa dalsze zagopodarowanie terenu zielenią.
Niebawem montowane będzie oświetlenie uliczne.
Kontynuowane są jeszcze prace na dojeździe do ul. Kolbego od strony ul. Dolnej Waleniowej. Objazd to tej ostatniej wiedzie ul. Perkozową.

osowa-2Wraz z kończącą się rozbudową ul. Kolbego rozpoczęła się przebudowa ciągu ulic Zalew, Jeziornej i Łowiskowej. 
Inwestycja przewiduje budowę parkingu przy ul. Zalew z 17 miejscami parkingowymi, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami.
Dodatkowo zrealizowana zostanie też budowa ulic dojazdowych do parkingu, zarówno od strony skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy Grunwaldzkiej, jak i od strony ulicy Rekinowej.
Ułatwi to również dojazd do wielu posesji zlokalizowanych na górnym tarasie Osowej Góry.

osowa-4Twardą nawierzchnię zyska nie tylko ul. Zalew ale też fragment ulic Łowiskowej i Jeziornej. W ramach zadania powstaną też chodniki oraz nowe zjazdy do pobliskich posesji.
Wzdłuż ul. Zalew wybudowana zostanie droga rowerowa.
Po wykonaniu wszystkich robót, nasadzone zostaną też liczne drzewa i krzewy.

Obecnie wykonawca prowadzi szereg robót ziemnych oraz wyposaża ciąg ulic w niezbędną infrastrukturę podziemną.
Prace realizowane są obecnie na wysokości bydgoskiego schroniska dla zwierząt.

Kolejny pakiet drogowych zadań
Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną kolejne inwestycje. W pierwszej kolejności ogłoszony zostanie przetarg na budowę ulic: Sowiej, Strusiej i Koguciej. Ten pakiet zadań zlecamy w oparciu o Wieloletni Program Budowy Ulic finansowany wyłącznie ze środków miasta.

Wykonawcy zrealizują poszczególne zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wcześniej wspólnie z mieszkańcami uzgodnione zostały koncepcje. Zakładają one kompleksowe prace związane z wyposażeniem ulic w oświetlenie, kanalizacje, elementy poprawiające bezpieczeństwo, twarde nawierzchnie i zagospodarowanie zielenią. Prace po podpisaniu umów zajmą około jednego roku.

Jezdnia z chodnikiem na Sowiej
Ulica Sowia, na odcinku ponad 200 metrów, została zaprojektowana jako jezdnia z betonowej kostki z chodnikiem po zachodniej stronie (przy blokach). Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Po zachodniej stronie zachowane zostaną istniejące miejsca parkingowe. Żeby ograniczyć prędkość pojazdów na ulicy zaplanowano próg zwalniający. Sowia zyska nowy kolektor deszczowy i oświetlenie LED. W ramach inwestycji utwardzony zostanie też ażurowymi płytami łącznik ul. Ibisowej. W trakcie konsultacji do dokumentacji wprowadziliśmy między innymi budowę dodatkowego chodnika do posesji nr 44A poraz przeniesienie wiaty śmietnikowej.

Pieszojezdnia na Strusiej
Ulica Strusia, łącząca Ptasią i Kruszyńską, zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym ponad 220 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji.
Miejsca postojowe lokalizowano poza zjazdami do posesji w celu swobodnego wyjazdu.
Łącznik obsługujący m.in. posesje z numerami 10-16 o długości ok. 115 m zostanie wykonany z betonowych płyt ażurowych. Wzdłuż ulicy budowany będzie kolektor deszczowy oraz nowe oświetlenie.

Budowa ul. Koguciej
Ulica Kogucia została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Oprócz podstawowego przebiegu utwardzane będą też sięgacze w kierunku posesji nr 6a, 6b, 6c, 6d i 8 oraz nr 4, 4a. Koncepcja przygotowana przez drogowców zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Na odcinku między skrzyżowaniem ulicy Koguciej z ulicą Biedronkową i ulicą Gawronią zaprojektowano miejsca parkingowe na zatokach z nawierzchni ażurowej. Dla podniesienia bezpieczeństwa skrzyżowanie z ulicą Biedronkową zaprojektowano jako wyniesione. Łączna długość projektowanego układu ulicy Koguciej wynosi ok. 215 m. W trakcie konsultacji do dokumentacji wprowadziliśmy między innymi zwiększenie liczby miejsc parkingowych oraz zmiany w oświetleniu.