MKW-66Zmieniona organizacja ruchu pozwoliła wykonawcy rozpocząć szereg prac przy budowie nowych mostów i przebudowie przyległych skrzyżowań. W ostatnich dniach zdemontowane zostało dotychczasowe torowisko. Rozpoczęły się prace przy rozbiórce nawierzchni północnej jezdni ul. Fordońskiej.

Prace przygotowawcze rozpoczęły się już w sierpniu. Przygotowano zaplecze budowy, drogi tymczasowe i zamontowano rozjazdy nakładkowe na torowisku wzdłuż ul. Fordońskiej. 
Ruchem tramwajowym sterują sygnaliści. Wykonawca przygotowuje się do uruchomienia sygnalizacji świetlnej do sterownia ruchem tramwajowym w tym miejscu.  

MLW2Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu pozwoliło firmie Trakcja SA rozpocząć główne prace budowlane.
Wykonawca zdemontował już torowisko i sieć trakcyjną po północnej stronie ul. Fordońskiej. Trwa rozbiórka przejazdów oraz peronów przystankowych i oznakowania.  W tygodniu prowadzone były też prace związane z wybieraniem tłucznia z podtorza oraz rozbiórką krawężników.

fordonska-88Nowe jezdnie i torowiska będą nieco przesunięte względem istniejących, by zapewnić bezpieczny przejazd i odpowiadać aktualnie obowiązującym normom.
Rozpoczęła się już rozbiórka nawierzchni z północnej jezdni ul. Fordońskiej.

MKW1W pierwszej fazie prac wykonawca skupia się między innymi na przebudowie uzbrojenia znajdującego się pod przyszłą jezdnią i torowiskiem. Trwają już przygotowania do przełożenia ciepłociągu i przebudowy węzła cieplnego w sąsiedztwie stacji paliw.
Trwa usuwane kolizji z infrastrukturą energetyczną i teletechniczną w sąsiedztwie zabudowań komisariatu policji.

MKW-6Prowadzone są również przygotowania do montażu platform roboczych pod palowanie przyczółków i podpór nowych mostów.
Nowe przeprawy będą składały się z 5 przęseł. Oprą się na przyczółkach i 3 podporach pośrednich.

Budowa nowych mostów, które usprawnią ruch między Kapuściskami i Bartodziejami to obecnie największa miejska inwestycja. Prace budowlane pochłoną ponad 153 mln złotych. 

MKW-5Inwestycja została uruchomiana po zakończeniu kilku innych dużych zadań drogowych w mieście: rozbudowa ulicy Kujawskiej oraz budowa systemu buspasów.
Te inwestycje również zostały sfinansowane z wykorzystaniem środków unijnych.

Jedna z nich została właśnie nagrodzona w konursie organizowanym przez Kujawsko-Pomorską Izbę Budownictwa - szczegóły TUTAJ