schronisko-567W poniedziałek 13 września rusza budowa parkingu przy schronisku dla zwierząt. W ramach zadania przebudowane zostaną też pobliskie ulice dojazdowe. Będą one wygodnym łącznikiem pomiędzy górnym i dolnym tarasem osiedla.

Schronisko odwiedza wielu mieszkańców i wolontariuszy, którzy starają się pomóc w opiece nad zwierzętami.
Dlatego właśnie opracowana został nowa koncepcja obsługi komunikacyjnej schroniska, która ułatwi dojazd do obiektu i uwzględni zakończoną rozbudowę ul. Grunwaldzkiej.

Inwestycja przewiduje budowę parkingu przy ul. Zalew z 17 miejscami parkingowymi, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami.
Dodatkowo zrealizowana zostanie też budowa ulic dojazdowych do parkingu, zarówno od strony skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy Grunwaldzkiej, jak i od strony ulicy Rekinowej.
Ułatwi to również dojazd do wielu posesji zlokalizowanych na górnym tarasie Osowej Góry.

Twardą nawierzchnię zyska nie tylko ul. Zalew ale też fragment ulic Łowiskowej i Jeziornej. W ramach zadania powstaną też chodniki oraz nowe zjazdy do pobliskich posesji. 
Wzdłuż ul. Zalew wybudowana zostanie droga rowerowa.
Po wykonaniu wszystkich robót, nasadzone zostaną też liczne drzewa i krzewy.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych. prace potrwają do marca przyszłego roku.
Koszt zadania to: 3,8 mln zł.

ZALEW-objazd-123Zmiany w organizacji ruchu:
Od 14 września (wtorek) zamknięta zostanie ulica Zalew od ul. Zimorodkowej do ul. Łowiskowej. Objazd zostanie poprowadzony ul. Kormoranów oraz ul. Kolbego.
W trakcie prowadzonych robót na ul. Łowiskowej i Jeziornej pojawią się lokalne zweżenia oraz ograniczenia prędkości do 30km/h. Miejscami ruchem mogą sterować sygnaliści.
 
Prace mają być tak prowadzone, aby zachować dojazd do działek zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót.

Dodatkowo w celu minimalizowania utrudnień, prace skoordynowano z obecnie realizowaną przebudową ul. Kolbego (Osowa Góra).
W ostatnim czasie zlikwidowane zostały tam uciązliwe dla kierowców wahadła. Na jezdni głównej ułożona została już w całości nawierzchnia. Kontynuowane są jeszcze prace przy drogach serwisowych, parkingach, chodnikach, oświetleniu i drogach rowerowych.
Prace na tym odcinku zakończą już niebawem. 

grunwaldzka-5W ostatnich latach na Osowej Górze zrealizowanych zostało wiele innych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury drogowej.
Twardą nawierzchnię dzięki miejskim programom zyskało kilkanaście ulic osiedlowych.
Rozbudowana została też ulica Grunwaldzka.