park-5W związku z rozpoczęciem budowy kolejnego parkingu P+R w Nowym Fordonie zasadzimy ponad 300 nowych drzew.
W pierwszej kolejności przesadzimy wspólnie z mieszkańcami mniejsze egzemplarze kolidujące z inwestycją. Zależy nam na jak najmniejszej ingerencji w środowisko i stworzeniu wygodnego systemu zachęcającego do podróżowania komunikacją miejską po Bydgoszczy.

Obecnie nowe obiekty systemu P+R powstają przy ul. Grudziądzkiej, w Myślęcinku i na Czyżkówku. Zakończyły się prace przy budowie miejsc postojowych na ul. Kujawskiej.
We wtorek (24 sierpnia) ruszają prace przy budowie parkingu w Fordonie.

Przylesie – parking zamiast drogowego węzła
Docelowo w Fordonie ma funkcjonować kilka parkingów tego typu. W pierwszej kolejności powstanie parking w sąsiedztwie pętli Przylesie.
Zostanie on zbudowany w północno-zachodniej części skrzyżowania ulic Akademickiej i Korfantego.
Po zakończeniu inwestycji w tym punkcie miasta będzie mogło parkować około 160 pojazdów.

Teren pod inwestycje drogowe został zabezpieczony wiele lat temu. W latach 80. planowano tu duże skrzyżowanie z wyspą centralną.
W 2013 budowę parkingu uwzględnił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Teraz rozpoczynają się prace budowlane.

Przylesie-1Zadbamy o drzewa w Fordonie
W związku z realizacją układu drogowego na potrzeby Park & Ride przewiduje się wycinkę 167 drzew, które wymagały zezwolenia na wycinkę. Ponad 500 drzew nie wymaga zezwolenia na wycinkę z uwagi na ich wielkość (są to tzw. „samosiejki").

Przed rozpoczęciem robót, planujemy jednak część małych drzewek przekazać mieszkańcom lub stowarzyszeniom ekologicznym.

Zostaną one wykopane przez wykonawcę i przygotowane do odbioru.
O szczegółach będziemy jeszcze informować na kontach społecznościowych ZDMiKP oraz Urzędu Miasta.

Przylesie-2Dodatkowo po zakończeniu budowy na terenie parkingu i w jego obrębie zrealizujemy duży pakiet nasadzeń zastępczych. Posadzone zostaną w sumie 334 drzewa. W tym ponad 200 drzew w miejscu prowadzonej inwestycji a dodatkowe 100 drzew przy ul. Korfantego.

Parking Przylesie będzie ulokowany przy linii wysokiego napięcia. Pod nią nie mogą rosnąć wysokie drzewa, ani też nie mogą być ulokowane miejsca postojowe dlatego znajdzie się tam wjazd na parking oraz zbiornik retencyjny, obsiany łąką kwietną. Zbiornik nie tylko pozwoli oczyścić wody opadowe ale też rozsączyć je na terenie parkingu.

Tym samym nasze działania wpisują się w obecnie powszechnie stosowane rozwiązania proekologiczne.

park-3Park & Ride to nie tylko miejsca postojowe
Budowa systemu P+R to jeden z największych projektów, które mają ograniczyć ruch samochodowy w ścisłym centrum Bydgoszczy i wzmocnić transport publiczny.

W I etapie cały system powstaje 5 dużych obiektów, położonych przy ważnych węzłach komunikacyjnych. Wszystkie mają zostać wybudowane do końca tego roku.

parking-77Zostaną one następnie wyposażone w całą niezbędną infrastrukturę (szlabany, biletomaty, kamery), i włączone do nowoczesnego systemu informatycznego sterującego całą siecią Park & Ride.

Dodatkowo na wlotach do miasta i w obrębie parkingów, zamontowane zostaną specjalne tablice naprowadzające na parkingi oraz informujące kierowców, o dostępnych miejscach do zaparkowania pojazdu.

Dostępna będzie także specjalna aplikacja dla kierowców, w której moduł naprowadzania na poszczególne parkingi będzie zmienny i zależny od zajętości miejsc na poszczególnych parkingach.
Całość systemu będzie monitorowana na bieżąco w Centrum Nadzoru, który jest obecnie przygotowywany przy ul. Grudziądzkiej.