jaru-2Zlecamy remont i rozbudowę trasy spacerowo-rowerowej na Jar Czynu Społecznego na Wyżynach.
Zadanie do realizacji wskazali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Jar Czynu Społecznego to popularna trasa piesza łącząca osiedle Wyżyny z okolicami ronda Toruńskiego. Dopuszczony na niej jest też ruch rowerowy.

Stanowi ona alternatywny szlak dla ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż ul . Zdobywców Wału Pomorskiego.

Odcinek o długości około 300 metrów biegnący pomiędzy ulicami Grzymały-Siedleckiego i Ogrody był remontowany w poprzednich latach. Teraz modernizować będziemy odcinek pomiędzy ulicą A. Grzymały-Siedleckiego i W. Bełzy.

Jaru-1W pierwszej kolejności zaprojektowane i wybudowane zostanie nowe oświetlenie trasy.
W drugim etapie natomiast rozpoczną się prace przy nawierzchniach.
Połowa liczącej ponad 400 metrów trasy ze względu na stan techniczny wymagać będzie wymiany podbudowy. Pozostała część zostanie przykryta nowy asfaltem.
W połowie trasy powstanie miejsce do odpoczynku z mineralną nawierzchnią i ławkami.

Przy okazji robót wyremontowane zostaną też schody do bloku przy ul. Ogrody 17.

Obecnie trwa postępowanie, w którym wyłonimy wykonawcę prac. Potrwają one po podpisaniu umowy około 4 miesięcy.
Zadanie do realizacji wskazali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Pomysł wyremontowania trasy w Jarze Czynu Społecznego wsparło ponad 250 mieszkańców.

BBO - propozycje mieszkańców do realizacji
15 lipca zakończyło się zgłaszanie pomysłów do nowej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
Do 15 października trwa weryfikacja obywatelska projektów na stronie www.bydgoszcz.pl/weryfikacjaBBO. Weryfikacja obywatelska projektów zgłoszonych do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego polega na przekazywaniu opinii mieszkańców Bydgoszczy o zgłoszonych projektach.
W dniach 1-30 grudnia odbędzie się głosowanie – wtedy bydgoszczanie zdecydują, które propozycje doczekają się realizacji w 2022 roku.

Przypomnijmy, że na zadania BBO miasto zagwarantowało w tym roku kwotę blisko 16 mln zł.