Rynek-f-7Postępują prace na Rynku w Starym Fordonie. Archeolodzy odkrywają pozostałości starego cmentarza. Nad Wisłą kontynuowane są roboty przy nabrzeżu.
Rewitalizowane są również uliczki i tereny zielone pomiędzy ulicą Bydgoską i brzegiem Wisły.
Diecezja nie wyraziła natomiast zgody na wymianę części chodnika tuż przy kościele.

Rynek-f-4Prace przy rewitalizacji Rynku w Fordonie nabierają tempa.
Rozebrana została dotychczasowa nawierzchnia. Obecnie na tym terenie pracują intensywnie archeolodzy, którzy odkrywają pozostałości późnośredniowiecznego cmentarza. Do tej pory odkryto 6 szczątków chociaż archeolodzy nie wykluczają, że może być ich znacznie więcej.
Na tym obszarze bowiem mogła znajdować się (przed XVI w.) drewniana kaplica, przy której również mógł być zlokalizowany cmentarz.
Odnalezione pochówki należały do osób raczej ubogich. Chowano je bez trumien i bez wyposażenia.

Rynek-f-3Na płycie rynku odkrywane są też drobne pozostałości po użytkowaniu tego obszaru w okresie od XVI do XVIII w. Odnaleziono srebrną monetę pruską, fragmenty naczyń i szczątki zwierząt domowych.

Przypomnijmy, że Fordon przez lata funkcjonował jako osobne miasteczko, dopiero w 1973 roku został włączony do Bydgoszczy. Do tego czasu ścisłe centrum Fordonu był zlokalizowane bliżej budynku obecnej synagogi. Dzisiejszy kościół na rynku z odkrywanym właśnie cmentarzem, znajdował się już na samych obrzeżach Fordonu.

Fordon-5Nie tylko archeolodzy
Na płycie rynku trwają też dalsze prace przy budowie fundamentów pomnika, który zostanie przesunięty o kilka metrów bliżej kościoła. Jeszcze w sierpniu pomnik zostanie przeniesiony w nowe miejsce. W najbliższych dniach eksperci podejmą jednak decyzję czy zostanie on przeniesiony w całości czy rozebrany i zmontowany ponownie. Konstrukcja wykonana z piaskowca, nie jest niestety najtrwalsza.

Na placu budowy realizowane są też dalsze prace przy montażu zasilania przyszłej fontanny zlokalizowanej w centralnej części rynku. Będzie miała ona formę płytkiej, 5-centymetrowej niecki. Poziom płyty rynku i niecki będą połączone. Rozwiązanie to umożliwi, korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach lub wypełnienie pola całej niecki wodą.

Zmiany w organizacji ruchu
Przypominamy, że zamknięta dla ruchu jego wschodnią jezdnia rynku (wjazd w kierunku ulicy Cechowej).
Powstaje też parking tymczasowy przy ul. Ordynackiej, który niebawem zostanie udostępniony kierowcom.
W związku z prowadzonymi robotami na płycie rynku, zlikwidowana została stacja Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego nr 36 - Stary Fordon.

Rynek-f-5Nowy chodnik przy kościele
Warto wspomnieć, że na wniosek Proboszcza Parafii pw. Św. Mikołaja analizowano możliwość wbudowania płytek kamiennych, okalających dotychczasową płytę rynku, w nowy chodnik przy kościele (zaznaczone na żółty).
Należy jednak pamiętać. że tego typu prace mogą być prowadzone przez ZDMiKP jedynie na terenie ogólnodostępnym i zarządzanym przez miasto.


W związku z powyższym Prezydent Miasta wystosował pismo do Biskupa Toruńskiego z prośbą o ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej – prawa przejścia nowymi chodnikami przy kościele. Ustanowienie takie służebności i udostępnienie tego terenu wszystkim mieszkańcom, umożliwia partycypowanie w kosztach, przekazanie materiałów budowalnych i wykonanie chodnika w obrębie murów kościoła [TREŚĆ PISMA].
Z uzyskane odpowiedzi wynika, że decyzję w tej sprawie (ustanowienia służebności) ma podjąć dopiero nowo wybrany biskup diecezji bydgoskiej.

Przypominamy, że na płycie rynku po wykonanej rewitalizacji, pojawią się jeszcze stylowe chodniki, więcej zieleni, mała architektura oraz szereg innych rozwiązań podnoszących estetykę tego miejsca.

Rynek-f-1Coraz bardziej zaawansowane prace prowadzone są też przy nabrzeżu Wisły.
Umocnione zostało ono szczelnymi ściankami. Przygotowana została też konstrukcja slipu, który umożliwi docelowo wodowanie małych jednostek pływających.
Rynek-f-2Do nabrzeża prowadzić będzie rozbudowana ul. A. Frycza Modrzewskiego. Będzie ona wyposażona w chodniki. Część z nich została już ułożona. Na jezdni ułożona zostanie kamienna kostka. Prace trwają również na sąsiednich ulicach Zakładowej, Rybaki i Promenada. Przy nabrzeżu wiślanym zaplanowano między innymi budowę: boiska, toru do jazdy wyczynowej rowerem, miejsc wypoczynku, placu zabaw i ścianek do wspinaczki.

fot. lotnicze: Robert Skiba