koronowskaLikwidujemy kolejny czarny punkt na drogowej mapie miasta. Wyjazd z ul. Opławiec na ul. Koronowską ułatwi sygnalizacja świetlna.
Skorygowana zostanie również geometria tego ważnego skrzyżowania. Umowa z Wykonawcą została podpisana.

Na skrzyżowaniu dochodziło często do kolizji i wypadków. Nietypowa geometria oraz przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez samochody poruszające się ul. Koronowska znacznie utrudniały bezpieczny wyjazd mieszkańcom osiedli Opławiec-Smukała-Janowo. Zmieni się to wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

Podpisaliśmy umowę na wykonanie prac projektowych i budowlanych, zgodnie z przygotowaną wcześniej koncepcją.
Zakres prac obejmuje też: dostosowaniu promieni skrętu do normatywnych, przesunięciu przystanku autobusowego na wlocie ul. Opławiec przed przejście, przebudowę chodników i peronu autobusowego, a także przesunięcie przejścia i przejazdu rowerowego bliżej krawędzi drogi głównej.

ITD-01Prace po podpisaniu umowy potrwają około pół roku.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Instalacyjne z Bydgoszczy

Wartość zadania to ponad 290 tys. zł

Konieczność budowy sygnalizacji w tym miejscu zgłaszali wielokrotnie mieszkańcy osiedla Opławiec-Smukała-Janowo.
Wraz z otwarciem obwodnicy Bydgoszczy i węzła Bydgoszcz Opławiec ciąg ul. Koronowska-Nad Torem stał się również jedną z ważniejszych arterii dojazdowych do trasy ekspresowej S5.

Jeszcze w tym roku planujemy też zaprojektować i wybudować sygnalizację świetlną na ul. Fordońskiej przy Zakładach Zbożowych.