plansza-333Kolejne 16 mln w rękach bydgoszczan!
Rusza nowa edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty osiedlowe, społeczne i duże zadania ponadosiedlowe – pomysłów może być wiele. Na propozycje mieszkańców czekamy do 15 lipca, można je zgłaszać przez stronę www.bydgoszcz.pl/bbo.
Co roku realizujemy wiele zadań drogowych zgłoszonych w ramach BBO.


Bydgoski Budżet Obywatelski to szansa, aby realnie wpłynąć na swoje najbliższe otoczenie, charakter bydgoskich osiedli, sposób spędzania czasu wolnego i aktywizację lokalnych społeczności. Do wydania jest prawie 16 milionów!

Kto może zgłosić projekt?
Do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego może złożyć projekt każda osoba, która najpóźniej w dniu złożenia wniosku skończyła 16 lat. W przypadku zgłaszania projektu przez osobę, która ma mniej niż 16 lat, należy dołączyć także zgodę opiekuna prawnego. Żeby zgłosić projekt wystarczy być mieszkańcem Bydgoszczy, nie ma konieczności zameldowania na terenie miasta.

Jakie projekty można zgłaszać?
Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Muszą być ogólnodostępne - z efektu ich realizacji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, a teren, na którym będą zlokalizowane, musi należeć do miasta lub być we władaniu miasta. Warto pamiętać, że realizacja projektu powinna zostać zrealizowana w kolejnym roku budżetowym.
Każdy mieszkaniec może zgłosić: 3 projekty osiedlowe, 3 projekty ponadosiedlowe, 3 małe projekty społeczne. 

• Duże zadania ponadosiedlowe
Wyróżniają się wartością zadania - nawet 1,5 mln zł! Do każdego projektu niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli. Łącznie na realizację tych projektów przeznaczamy ponad 3 mln zł.

• Projekty na wybranych osiedlach
12 milionów złotych na kolejną kategorię projektów osiedlowych oznacza kilkadziesiąt nowych zadań, które trafią do realizacji. Jeśli mamy pomysł na zagospodarowanie naszego najbliższego otoczenia warto go zgłosić do programu. Zasada jest prosta - wartość jednego projektu nie może przekroczyć 50 procent puli środków przeznaczonych na osiedle. W przypadku projektów osiedlowych nie trzeba dołączać uchwał Rad Osiedli. Podział środków na konkretne osiedla znajduje się na stronie www.bdgbo.pl .

• Małe projekty społeczne
Ostatnia kategoria dotyczy małych projektów społecznych. Są to projekty nieinwestycyjne, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38.600 zł. W ramach małych projektów społecznych można zgłaszać pomysły przeznaczone np. dla dzieci, młodzieży czy seniorów. Z założenia powinny to być działania z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu. W przypadku tych projektów autorzy podają przewidywane: termin realizacji, liczbę wydarzeń i uczestników oraz nazwę organizacji pozarządowej (w przypadku organizacji małego projektu społecznego przez organizację pozarządową), a także załączają uproszczony kosztorys.

Na pomysły mieszkańców czekamy do 15 lipca.
Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo.