DJI 0690Mieszkańcy Bydgoszczy wskazali priorytetowe inwestycje na najbliższe lata. W pierwszej kolejności realizowane będą: rewitalizacja nabrzeży Brdy, przebudowa ul. Nakielskiej i rewitalizacja Kanału Bydgoskiego.
W konsultacjach wzięło udział ponad 17 tysięcy mieszkańców. 

Konsultacje rozpoczęły się 22 marca, zakończyły 21 maja br. Miały zasięg ogólnomiejski - były skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Ograniczenia środków dla samorządów spowodowane niekorzystnymi zmianami w prawie krajowym oraz dodatkowymi wydatkami związanymi z sytuacją epidemiczną, oznaczały zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych wszystkich dużych miast.

plansza-2Bydgoszczanie w konsultacjach oddali 46,5 tysiąca głosów.
Największą liczbę otrzymało zadanie związane z rewitalizacją nabrzeży Brdy. Na podium znalazła się również przebudowa ul. Nakielskiej oraz rewitalizacja Kanału Bydgoskiego
Zwycięskie projekty zostaną wprowadzone do przyszłorocznego budżetu..

Jednocześnie realizowane będą też inne inwestycje, na które miasto pozyskuje środki zewnętrzne.

Przypominamy, że w ramach konsultacji odbyła się seria spotkań on-line dla mieszkańców na miejskim profilu na Facebooku, w których do dyskusji o każdej inwestycji zaproszono ekspertów i przedstawicieli strony społecznej. Żeby zachęcić bydgoszczanki i bydgoszczan do udziału w konsultacjach przeprowadziono też szeroką akcję informacyjną.