trasa-3Pięć firm jest zainteresowanych naprawą mostu Uniwersyteckiego. 26 maja 2021 roku otwarte zostały oferty w przetargu na wybór wykonawcy, który przeprowadzi prace naprawcze na obiekcie.

Zamawiający (ZDMiKP) zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania 9,6 mln. zł. Firmy wyceniły koszt tego przedsięwzięcia od prawie 6,3 mln zł do blisko 18,5 mln zł. Prace mają zostać wykonane w ciągu 180 dni.


Po koniec kwietnia zakończyły się prace przy wykonaniu tymczasowych podpór pod mostem. Dzięki temu można teraz rozpocząć prace naprawcze.
Wykonawca z którym podpiszemy umowę, będzie musiał jednak opracować jeszcze odpowiednią dokumentację techniczną oraz przeprowadzić inne zabiegi techniczne związane np. z odciążeniem całej konstrukcji mostu.

Do przetargu zgłosiło się 5 firm z Tczewa, Warszawy, Pruszkowa, Będzina i Bydgoszczy. Zamawiający (ZDMiKP) zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania 9,6 mln. zł. Potencjalni wykonawcy zaproponowali za naprawę mostu kwoty od ponad 6 mln 267 tys. zł do prawie 18, 5 mln. zł. Wszystkie firmy zgodzilły się wykonać przedmiotowe zadanie w ciągu 180 dni.

ZESTAWIENIE OFERT

Warto przypomnieć, że w zakresie terminu zakładaliśmy, że prace naprawcze można wykonać w ciągu 180 dni, lecz w związku z zauważalnymi ryzykami w tak nietypowym przedsięwzięciu, dopuszczony był w przetargu nawet 300 dniowy termin. Warto jednak zaznaczyć. że termin był w przetargu wysoko punktowany. W trakcie trwania procedury przetargowej, kilkukrotnie przeprowadziliśmy z potencjalnymi wykonawcami wizje w terenie. Zależało nam aby firmy, które zadeklarują najkrótszy termin, mogły bardzo wnikliwie ocenić wszelkie ryzyka i być przekonane, że tak trudne zadanie da się bez kłopotu i szybko wykonać.

Teraz zostaną sprawdzone wszystkie przesłane oferty. Niebawem ogłoszona zostanie oferta najkorzystniejsza a z firmą będzie można podpisać umowę na realizację tego zadania.

Przypominamy, że operacja na węzłach mocujących wanty będzie bardzo skomplikowana, bowiem cały czas są one przeciążone. Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach, będzie powodowało bardzo duże rozgrzanie konstrukcji, więc naprężenia te należy bezwzględnie usunąć – wyzerować. Pomóc ma w tym podparcie obiektu oraz poluzowanie want.
Dopiero wówczas możliwe będzie wzmocnienie węzłów. Po tej operacji wanty ponownie zostaną napięte.

trasa-un-7Aby kontrolować stan naprężeń, a działanie przebiegło bezpiecznie, na węzłach zostaną zainstalowane czujniki tensometryczne, a cały most objęty zostanie precyzyjną kontrolą geodezyjną.
Zostaną też wykonane kolejne dodatkowe specjalistyczne badania stali z węzłów, które pozwolą ocenić możliwość dalszego jej wykorzystania.

Podczas zaplanowanych prac naprawczych wykonawca zoptymalizuje system monitoringu obiektu mostowego oraz dokona niezbędnych prac w rejonie podpór skrajnych od strony Dworca PKS-u (łożyska mostu)
Przy okazji warto dodać, że ZDMiKP wykorzysta okoliczności związane z pracami na moście do zmodernizowania i zoptymalizowania stałego systemu monitoringu.
Modernizacja ta polegać będzie na wymianie osprzętu na nowocześniejszy (obecny ma 8 lat), zainstalowaniu stałego łącza transmisji danych (most zostanie wpięty do sieci światłowodowej ZDMiKP), zainstalowane zostaną kolejne czujniki zarówno na wantach, jak i w węzłach.

Należy zaznaczyć, że celem ZDMiKP jest doprowadzenie mostu do pełnej zgodności z normami, na podstawie których konstrukcja była projektowana.
Oznacza to, że finalnie uzyskamy pełnowartościowy obiekt o najwyższej nośności, jaką te normy przewidywały, i jaką powinien on mieć od samego początku.