Dnia 12 maja do ZDMiKP oraz Miasta Bydgoszczy wpłynęła ekspertyza tzw. koreferat przeprowadzona przez Politechnikę Gdańską na zlecenie biura projektującego most tj. Transprojektu Gdańskiego.

Wynika z niej, podobnie jak z ekspertyzy zleconej przez ZDMiKP, że przyczyną uszkodzenia Mostu Uniwersyteckiego mogły być błędy projektowe.

Dodatkowo nowa ekspertyza Politechniki Gdańskiej jest nacechowana sformułowaniami, które mają prawdopodobnie za zadanie obniżyć wartość skutków błędów projektowych Transprojektu Gdańskiego i podważyć zakres dotychczas podjętych przez Miasto działań zabezpieczających (m.in. zamknięcie mostu, docelowych kosztów naprawy mostu).

W związku z powyższym 17 maja otrzymaliśmy oficjalny komentarz prof. Krzysztofa Żółtowskiego (autora pierwszej ekspertyzy, na podstawie której podjęliśmy decyzję o zamknięciu przeprawy) do koreferatu Politechniki Gdańskiej.

Pan dr. hab. inż. Krzysztof Żółtowski - ekspert, autor pierwszej ekspertyzy mostu Uniwersyteckiego, na podstawie której podjęliśmy decyzję o jego natychmiastowym zamknięciu, skomentował nową ekspertyzę i podtrzymał słuszność decyzji Miasta dot. wyłączenia przeprawy z użytkowania.

Szczegóły materiałów poniżej:

KOMENTARZ do EKSPERTYZY PG - 17 maja 2021 roku [pdf]

TREŚĆ EKSPERTYZY [pdf] – 12 maja 2021

ANEKS DO EKSPERTYZY - koncepcja naprawy [pdf] – 12 maja 2021

RAPORT nr 8 z działań naprawczych ZDMiKP – Most Uniwersytecki (13.05.2021)