csm rondo Sniegockiego 453f23043bDoktor Jacek Śniegocki, ojciec bydgoskiej onkologii, od dziś (17 maja) patronuje rondu u zbiegu ulic Romanowskiej i Matki Teresy z Kalkuty.
Inicjatorem nadania rondu im. dra Śniegockiego był Zbigniew Pawłowicz, wieloletni dyrektor Centrum Onkologii, senator i poseł.


Dr n. med. Jacek Śniegocki urodził się 15 września 1928 w Łomży. W czasie II wojny światowej wstąpił do 9 kompanii dywersyjnej Szarych Szeregów na warszawskim Żoliborzu. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem „Czek" i walczył w składzie 229 plutonu Zgrupowania „Żniwiarz" II Obwodu „Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu AK. 15 września 1944 został ranny.

Do Bydgoszczy przyjechał w 1952 roku jako młody lekarz tuż po studiach medycznych w Szczecinie i rozpoczął pracę w obecnym Szpitalu Klinicznym im. dr. A. Jurasza. Po uzyskaniu specjalizacji z chirurgii ogólnej, został powołany na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Lecznictwa Zamkniętego w Wojewódzkim Wydziale Zdrowia, a następnie Dyrektora Szpitala im. dr. A. Jurasza.

Świadomy istniejących potrzeb, czuły na ogrom problemów chorych na nowotwory, z pełnym przekonaniem i żarliwością włączył się w ideę rozwoju onkologii w Bydgoszczy. Dzięki jego staraniom, niezwykłej ofiarności i zaangażowaniu brytyjskiej Fundacji Sue Ryder wybudowano w kierowanym przez niego szpitalu pawilon onkologiczny. Z Jego inicjatywy powstały pierwsze jednostki lecznicze w zakresie onkologii ogólnej, radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. W 1964 roku objął funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej, a w 1970 roku, po przeniesieniu onkologii do obecnego Szpitala Klinicznego nr 2 im. dr. J. Biziela, został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Onkologii.

Jego konsekwentne działania w rozwijaniu onkologii w Bydgoszczy oraz starania o poparcie władz miasta i resortu zdrowia, w 1982 roku zaowocowały decyzją o budowie samodzielnego szpitala onkologicznego . W kwietniu 1985 roku dr med. Jacek Śniegocki został powołany na stanowisko Pełnomocnika Wojewody Bydgoskiego ds. Budowy Szpitala Onkologicznego, a we wrześniu tego samego roku objął funkcję Dyrektora Szpitala Onkologicznego w Budowie, którą pełnił do 1991 r.

Doktor Jacek Śniegocki dokładał starań w pozyskiwaniu młodej kadry lekarzy, których wspierał w dążeniu do zdobywania wiedzy i specjalizacji z zakresu onkologii. Przez wiele lat pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie onkologii, a następnie członka Krajowego Zespołu Specjalistycznego w Onkologii. Doceniony za wniesiony wkład w działania na rzecz służby zdrowia został uhonorowany tytułem Honoris Causa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za swój udział w walce z okupantem w okresie Powstania Warszawskiego Rada Państwa uznała go Weteranem Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Wielokrotnie na różnego rodzaju konferencjach i zjazdach z dziedziny onkologii podkreślano oraz honorowano Jego osiągnięcia i zasługi dla tworzenia i rozwoju bydgoskiej onkologii.

Był harcerzem i żeglarzem.

Zmarł 21 listopada 2018 r., został pochowany na bydgoskich Bielawkach. Pomnik nagrobny stanowi kamień wykopany przy budowie Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Na wniosek dra n. med. Zbigniewa Pawłowicza Rada Miasta Bydgoszczy 25 listopada 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy im. dra Jacka Śniegockiego rondu stanowiącemu skrzyżowanie ulic Matki Teresy z Kalkuty oraz dr Izabeli Romanowskiej (uchwała nr XXXI/740/20).