ITD-01Podpisaliśmy umowę dla budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Toruńskiej w Łęgnowie Wsi.
Będzie ona gwarantowała bezpieczne przekraczanie jezdni oraz płynny ruch pojazdów, które nie przekraczają dozwolonej prędkości.

Nowa sygnalizacja na ul. Toruńskiej pojawi się na wysokości posesji 328.
Ma zapewnić bezpieczne przekraczanie jezdni w centrum osiedla, gdzie ulokowane są plac zabaw, przystanki autobusowe, siedziba Rady Osiedla oraz zwarta zabudowa. Wnioskowali o to mieszkańcy oraz Przedstawiciele Rady Osiedla.

W ubiegłym roku przygotowana została koncepcja budowy. Zakłada ona, że sygnalizacja wzbudzana będzie przyciskami pieszych z zachowaniem priorytetu zielonego światła dla kierujących w obu kierunkach ruchu.
Równocześnie sygnalizacja będzie zintegrowana z urządzeniami radarowymi, które mierzą prędkość nadjeżdżającego pojazdu.
W przypadku pojazdów znacznie przekraczających dopuszczalną prędkość (obowiązuje w tym miejscu 40km/h) zmieni ona sygnał na czerwony, nawet jeśli z przejścia nie będą korzystać piesi.
Przejście będzie też dodatkowo monitorowane.

Rozopoczęły się prace projektowe. Budową sygnalizacji w terenie rozpocznie się w wakacje.
Koszt zadania: ponad 227 tys. zł

owietlenie-3W Łęgnowie Wsi planujemy też zamontować oświetlenie uliczne. Prace będa prowadzone od ostatniego punktu świetlnego do granic miasta – odcinek dł. 700m.

Obecnie trwa przetarg, w którym wyłonieni zostaną wykonawcy odpowiedzialni za zaprojektowanie i budowę oświetlenia aż kilku ulic w mieście.


Lampy pojawią się na ulicach:
- K. Przerwy Tetmajera na odcinku od ulicy gen. A. Madalińskiego do schodów przy ulicy Tęczowej (Jary)
- Szczytowej na odcinku od ulicy Pijarów do ulicy Paprociej; (Miedzyń)
- Waleniowej na odcinku od ulicy M. Kolbego do posesji nr 7 oraz dojazd do posesji nr 3 (Osowa Góra)
- Sowiej – w kierunku Ibisowej 9 – droga dojazdowa (Osowa Góra)
- Runowskiej i Żołędowskiej – odcinek dł. 250mb, (Osowa Góra)
- J. Grussa od posesji nr 20 - odcinek dł. 300mb (Nowy Fordon)
- Odrzańskiej (Brdyujście)
- Pielęgniarskiej – teren nad Wisłą – odcinek dł. 700mb (Stary Fordon)
- Toruńskiej – odcinek od ostatniego punktu świetlnego do granic miasta – odcinek dł. 700mb (Łęgnowo Wieś)

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: montaż szaf oświetlenia, montaż latarni ulicznych wraz z podłączeniem; ułożenie kabla, montaż opraw typu LED, sterowników wraz z uruchomienie wybudowanej linii oświetlenia. 

przejscie-1Bezpieczniej też na pasach
W tym roku zaplanowaliśmy również kontynuację programu doświetlania przejść dla pieszych.
W ostatnim czasie doświetliliśmy przejścia na al. Powstańców Wielkopolskich przy Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz na ul. Żeglarskie przy ul. Ludwikowo. 

Niebawem ogłosimy przetarg na doświetlenie kilkunastu kolejnych przejść w mieście.