chodnik-1Podpisaliśmy umowę na przebudowę ponad 20 chodników. Prace ruszą jeszcze w tym tygodniu. Ich ważną częścią jest odtwarzanie historycznych wzorów chodników na terenie Śródmieścia. Takie remonty będą prowadzone m.in. na ul. Śniadeckich, która ma również stać się reprezentacyjnym traktem.

Nowa infrastruktura dla pieszych powstanie też w ramach inwestycji drogowych realizowanych na terenie miasta oraz Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na terenie Śródmieścia kontynuować będziemy rewitalizację ulic w oparciu o nowe standardy z wykorzystaniem płyt chodnikowych i kamiennych opasek. W wielu miejscach pojawią się też nowe latarnie. To kolejny element porządkowania Salonu Miasta. W takim standardzie remontowane będą m.in. odcinki chodników wzdłuż ul. Śniadeckich, Warmińskiego i Pomorskiej. 

Warto podkreślić, że wszystkie prace zaplanowaliśmy z uwzględnieniem inwestycji gestorów podziemnego uzbrojenia.
Wykonawca, w trakcie prac, będzie zobowiązany zabezpieczyć ciągłość ruchu pieszego i kołowego na remontowanych odcinkach.
Prace zakończą się jesienią.
Wartość  zadania to ponad 1,6 mln zł.

ul-2W pierwszej kolejności prace będą wykonywane na ulicach:
- ul. Śniadeckich (Gdańska – Pomorska)
- ul. Jesionowa (na wys. Kościoła)
- ul. gen. W. Andersa – ciąg pieszo rowerowy - kontynuacja
- ul. J. Kossaka – od posesji nr 61 w kierunku ul. Żwirki i Wigury


Lista kolejnych miejsc planowanych do przebudowy w 2021 roku:
1. Ul. Warmińskiego – od ul. Podolskiej do ul. Zdun (strona nieparzysta)
2. ul. Pod Blankami - remont schodów
3. ul. Pomorska – od ul. Cieszkowskiego do ul. Mazowieckiej
4. ul. Królowej Jadwigi – od ul. Dworcowej w kierunku mostu
5. ul. Skośna – od przejazdu kolejowego w kierunku ul. Sowiej
6. ul. Czerkaska posesje nr 19-25
7. ul. Korczaka – kontynuacja robót
8. ul. Świerkowa 14
9. ul. Bartłomieja z Bydgoszczy / J. Teski
10. ul. Jodłowa – w okolicy Domu Seniora
11. ul. Powstańców Wielkopolskich od ul.Wybickiego w kierunku posesji nr 23
12. ul. Fordońska / Brzechwy – chodnik prowadzący do przejścia
13. ul. ks. Ignacego Skorupki od ul. Stromej w kierunku ul. Jordanowskiej
14. ul. Stanisława Leszczyńskiego odcinkowy remont od ul. Ugoru
15. ul. Toruńska przystanek tramwajowy – pętla autobusowa
16. ul. Gen. E. Fieldorfa "Nila"
17. zatoka autobusowa przy ul. Bernardyńskiej

Dodatkowe zadanie dzięki BBO

Część zleconych zadań zrealizujemy w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Przygotowujemy się też do realizacji kolejnych zadań zgłoszonych przez bydgoszczan w ramach ostatniej edycji tego programu, m.in. remonty chodników wzdłuż ul. Kanałowej i Nowogrodzkiej na Okolu, przy ul. Świetlicowej 8 w Łęgnowie i rewitalizacji trasy pieszo-rowerowej przy ul. Jar Czynu Społecznego.

Nowe chodniki w budowie

Szereg nowych ciągów pieszo-rowerowych powstaje przy okazji dużych inwestycji drogowych.
Piesi już korzystają z nowej infrastruktury w obrębie rozbudowanej ul. Kujawskiej, kontynuowane są prace na ul. Kolbego na Osowej Górze.
W ciąg pieszo-rowerowy wyposażona będzie też rozbudowana ul. Smukalska pomiędzy Piaskami i Smukałą.
Rozpoczęliśmy też rewitalizacje uliczek w Starym Fordonie, które zostaną dostosowane do potrzeb pieszych.
Wkrótce rozpocznie się też rewitalizacja Rynku w tej części miasta.