csm 6r d5201b84eePostępują prace przy rewitalizacji Starego Fordonu.
Rozpoczęła się już przebudowa ulic Zakładowej i Rybaki. Wysoki poziom Wisły wstrzymuje jeszcze prace na nabrzeżu. Po uzyskaniu pozwolenia ruszą natomiast prace na Rynku. 

Uzupełnieniem rewitalizacji Starego Fordonu będzie też modernizacja kilku kamienic.

Zaawansowane prace trwają już przy pierwszych ulicach. Rozebrane zostały nawierzchnie ulic Rybaki i części Zakładowej. Obecnie prowadzone są prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego. Docelowo na nawierzchniach pojawi się kamienna kostka.

csm 5ju 066b352589Ulica Zakładowa będzie miała charakter pieszo-jezdni. Wzdłuż ul. Rybaki wytyczone będą chodniki. Ważnym elementem oprócz przebudowy ulic będzie wyznaczenie dojść do terenów rekreacyjnych nad Wisłą ( na końcu ul. Rybaki, na przedłużeniu ul. Kapeluszników i na wysokości ul. Ordynackiej-Sikorskiego 2).

Dostęp do brzegu Wisły zagwarantują też zrewitalizowane ulice A. Frycza Modrzewskiego i Filomatów.

W ciąg dla pieszych wyposażona zostanie również ul. Nad Wisłą. Z kolei ul. Promenada zostanie wydłużona aż do ul. Rybaki, która we wschodniej części będzie miała charakter deptaka biegnącego wśród drzew. Nowa część spacerowego ciągu została zaprojektowana w sposób, który pozwolił zachować wiele okazałych drzew. Prace przy uliczkach i terenach zielonych pochłoną 25 mln zł.

csm 8p c22ec90468Pojawi się infrastruktura umożliwiająca aktywne spędzanie wolnego czasu m.in.: skatepark, tor dla rowerzystów, plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej czy plac ćwiczeń.

Projekt zakłada też dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych na terenach o dużej wartości przyrodniczej.

Warto wspomnieć, że w tej części miasta trwa też budowa nabrzeża. 
Będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji z siedziskami. Stworzy również możliwość wodowania i cumowania jednostek pływających. 
Niestety stan wody na poziomie prawie 4 metrów nie pozwala na zabijanie ostatnich stalowych ścianek i umocnienie konstrukcji. Wykonawca przygotował jednak już niezbędne materiały, które pozwolą z marszu wznowić prace po opadnięciu poziomu rzeki. Wstępnie zakończenie tej części inwestycji planowane jest na koniec roku.

csm widok 1-p04 8bcb849c6cPo uzyskaniu i uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę rozpocznie się również rewitalizacja Rynku w Fordonie.

 Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ