wiadukt-WP-2Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który zajmie się gruntowną modernizacją wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego nad al. Jana Pawła II. Prace budowlane realizować będzie spółka Mostostal Kielce, która wartość prac wyceniła na ponad 22 mln zł. W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową, chodnikiem i oświetleniem. Termin prac został skoordynowany z rozbudową ul. Kujawskiej.

Przebudowa południowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego zakończyła się w maju 2017 roku. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku alei Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami.

Po oddaniu nowej przeprawy, trwały dalsze prace przy dokumentacji dla północnego wiaduktu.
By ograniczyć utrudnienia na Górnym Tarasie, roboty zaplanowano po zakończeniu prac na ul. Kujawskiej.

Wykonawcą robót została firma Mostostal Kielce.
Inwestycja realizowana będzie w systemie "Projektuj i buduj". Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca będzie uzyskiwał wymagane pozwolenia na robiórkę obecnego obiektu, a w tym czasie będzie też przygotowywał dokumentację dla nowej przeprawy. 

wiadukt-WP-1Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już zimą. Całość prac zakończyć się do połowy przyszłego roku. 
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obecnego wiaduktu i budowę w tym miejscu nowego. W ramach zadania powstaną też chodniki, drogi rowerowe i oświetlenie uliczne.


woadikt-4W trakcie prowadzonych robót, ruch pojazdów zostanie przełożony na istniejący wiadukt południowy, co wiązać się będzie z tymczasowym przejazdem przez istniejące torowisko.

Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie natomiast odbywał się bez zmian czyli na dotychczasowych zasadach. O szczegółach wprowadzanych zmian będziemy informować na bieżąco.

Historia wiaduktów
Obiekt mostowy czteroprzęsłowy o szerokości ponad 12 m i łącznej długości 112 m został wybudowany w roku 1978, a remont kapitalny został przeprowadzony 1992 roku. Pogarszający się jednak stan techniczny obiektu, wymuszał w kolejnych latach wprowadzenie ograniczeń w ruchu dla pojazdów o wadze powyżej 3,5 t. oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Pod koniec roku 2020 cały obiekt musiał zostać dodatkowo podparty od dołu metalowym rusztowaniem.

To już kolejna ważna inwestycja realizowana w naszym mieście.
Kilka dni temu podpisaliśmy umowę z Wykonawcą, który przeprowadzi kompleksową modernizację ul. Smukalskiej.
Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ