Smukalska-1Podpisaliśmy umowę z Wykonawcą, który przeprowadzi kompleksową modernizację ul. Smukalskiej.

Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego.

W ramach inwestycji ulica Smukalska zostanie przebudowana na odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale.

W pierwszej kolejności planowana jest całkowita rozbiórka istniejących nawierzchni. Następnie wykonane zostaną nowe odwodnienie i usunięte zostaną kolizje z podziemną infrastrukturą. Ulice oświetlą nowe latarnie. Ostatnim etapem budowy będzie budowa nowej jezdni, drogi rowerowej, przystanków autobusowych i chodników wraz z niezbędnym oznakowaniem.

Wykonawcą robót została firma Strabag
Prace budowlane zajmą 2 lata.
Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł. 
Inwestycja realizowana przez ZDMiKP w porozumieniu z miejskimi wodociągami.

Smukalska-2Koncepcja rozbudowy ulicy Smukalskiej przygotowana została we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Projekt poddano również konsultacjom społecznym.
Ulica po gruntownej modernizacji stanie się ważnym połączeniem osiedla Smukała z centrum miasta, pozwalającym na organizację sprawnej komunikacji miejskiej.

Trasa ta nie jest obecnie przystosowana do ruchu autobusowego. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla przy ul. Rajskiej.

Dodatkowo ulica Smukalska stanie się również ważną trasą rowerową dla wielu bydgoszczan podróżujących w kierunku terenów rekreacyjnych w Smukale, Janowie oraz nad Zalewem Koronowskim. Nowa ścieżka rowerowa na Piaskach połączy się ze zwyczajowym szlakiem biegnącym do Myślecinka.