Trasa-2Każdy obiekt inżynierski na terenie miasta podlega obowiązkowym kontrolom stanu technicznego. W zależności od rodzaju konstrukcji, niektóre kontrole przybierają formę szczegółowych analiz i wymagają użycia specjalistycznych urządzeń. Tak też było i w tym przypadku.

Pod koniec roku 2020 zleciliśmy wykonanie szczegółowej ekspertyzy węzłów tj. elementów kotwiących wanty (liny) Mostu Uniwersyteckiego nad Brdą.

Z przeprowadzonych badań wynikało, że elementy mocujące wanty do mostu, uległy odkształceniu.
W tej sytuacji, ZDMiKP wprowadził na moście ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężarowych i pilnie zlecił, przeprowadzenie szczegółowych ekspertyz całego obiektu, w szczególności elementu mocującego wanty do płyty mostu.

Ostateczny raport otrzymany w dniu dzisiejszym (tj. 29.01.2021) przygotowanym przez specjalistów z zakresu inżynierii mostowej wskazuje, że połączenie przęsła z linami (wantami) są za słabe i obliczeniowo mogą nie utrzymać ciężaru całego obiektu.

TRASA-8Przedmiotowy element mocujący wanty z płytą pomostu uległ więc trwałemu odkształceniu. Wskazano konieczność działań naprawczych oraz zamknięcie obiektu do czasu ich prowadzenia celem uniknięcia zagrożeń dla użytkowników.

Warto wspomnieć, że stan techniczny pozostałych elementów mostu (pylonów, płyty głównej, want) nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń – uszkodzeniu uległy wyłącznie mocowania stalowe przytwierdzone do płaszczyzn bocznych mostu.

Otrzymane ekspertyzy wskazują na możliwość wystąpienia błędów na etapie projektu mostu.
Zdaniem autorów najnowszej ekspertyzy, zaproponowane przez Projektanta mostu rozwiązania inżynierskie, nie sprawdziły się na etapie jego użytkowania i mogły zostać pierwotnie oparte na niewystarczających założeniach projektowych, odpowiednich dla tak dużej i nietypowej konstrukcji.

W dniu dzisiejszym (29.01) ekspertyza została przekazana do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH PRAC EKSPERCKICH [ PDF]

Wprowadzamy działania zabezpieczające
- W dniu 29 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 Most Uniwersytecki stanowiący fragment Trasy Uniwersyteckiej został zamknięty. Z użytkowania samochodów osobowych i ciężarowych został wyłączony odcinek Trasy Uniwersyteckiej na odc. od ulicy Sieńki – Moniuszki do ul. Wojska Polskiego. Przeprawa zostaje zamknięta do czasu jej podparcia oraz zakończenia prac naprawczych.
- Linia autobusowa nr 57 kursująca na tym odcinku zostaje poprowadzona objazdem ( Wojska Polskiego - ul. Kujawska – rond Jagiellonów – ul. Jagiellońska )
- Zamknięte zostaną również dla ruchu pieszego i rowerowego przestrzenie zlokalizowane po obu stronach rzeki oraz wyłączony fragment rzeki Brdy bezpośrednio pod mostem.

Ruszamy z pracami naprawczymi.

KROK PIERWSZY: Po zamknięciu obiektu, ZDMiKP zleci pilne podparcie obiektu, które z uwagi na ciężar, nietypową konstrukcję oraz lokalizację nad rzeką, wymaga opracowania specjalnej dokumentacji projektowej i technologicznej.
Wykonawca zostanie wybrany w trybie pilnym, tak aby obiekt został podparty w jak najszybszym czasie. Szacujemy że uda się to zrobić w ciągu 2 miesięcy. Działania te pozwolą odciążyć obiekt w trakcie dalszych działań naprawczych.

KROK DRUGI: Kontynuacja podparcia obiektu i jednoczesne wzmocnienie uszkodzonych elementów, czyli doprowadzenie ich podstawowych parametrów, gwarantujących zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości i zgodności z normami. W ramach zleconej ekspertyzy zaproponowano już wstępne rozwiązania w celu wzmocnienia węzłów.
Rozważamy wiele wariantów, które pozwolą dospawać dodatkowe blachy w miejscu łączenia want z płytą pomostu oraz pozwolą przejąć z tych elementów nadmiar naprężeń.

Terminy działań naprawczych:
Zamknięcie Mostu Uniwersyteckiego – 29.01.2021
Wykonanie podpór pod obiektem – szacowany okres ok. dwóch miesięcy
Prace naprawcze uszkodzonych elementów – od kilku do kilkunastu tygodni licząc od momentu podparcia obiektu

Szczegółowe informacje z postępu działań naprawczych, będziemy raportować co dwa tygodnie na stronie internetowej ZDMiKP.

Dalsze kroki prawne
Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości oraz działając w interesie Miasta przekazaliśmy otrzymaną ekspertyzę do projektantów. Jako Zarządca obiektu równocześnie z pracami naprawczymi, podejmiemy odpowiednie kroki na drodze prawnej, celem wyjaśnienia nieprawidłowości oraz w zakresie dochodzenia odszkodowania. Jesteśmy zobligowani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz działań w zakresie zabezpieczenia finansów publicznych. 

TRASA-4Historia mostu
Most nurtowy przez Brdę jest obiektem dwuprzęsłowym. Pylony mostu o wysokości ok. 70 m. ukształtowano w formie przenikających się podków o kształtach liter greckich alfa i omega, co jest oryginalną konstrukcją na terenie Polski.

Pomost pod obie jezdnie jest podwieszony do pylonów za pomocą 16 lin (po 4 pary z każdej strony) w osłonach. Najdłuższe wanty mają 160 metrów długości. Konstrukcja przęseł jest stalowa, zespolona z betonową płytą współpracującą. Podporami są filary betonowe posadowione na palach.
Podstawowym celem inwestycji było wykonanie w ciągu ul. Ogińskiego połączenia al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Wojska Polskiego na Górnym Tarasie, położonym ok. 30 m wyżej niż Taras Dolny.

Budowa mostu – ważne daty :
Prace projektowe [Transprojekt Gdański]: trwały od 30.04.2008 do 15.01.2010 r.
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - Decyzja ZRID nr 95/2010 z dnia 29.01.2010r.
Umowa z Wykonawcą na budowę z dnia 16.09.2010r.
Wykonawca robót : Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY-ŁÓDŹ, Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.
Most oddano do użytku 12 grudnia 2013 r.