san1

Finiszujemy z budową ulicy Sanatoryjnej w Opławcu. Na całej nawierzchni jezdni jest już ułożona betonowa kostka. Trwają roboty wykończeniowe. W ciągu miesiąca zamierzamy dokonać odbioru inwestycji, która kosztowała  blisko 7 mln zł.

Ulica Sanatoryjna to jedna z dłuższych gruntówek znajdująca się w Opławcu. Liczy długość około  1500 metrów (razem z sięgaczami i fragmentami ulic poprzecznych to ponad 1700m). Zamieszkuje przy niej ponad 200 osób. Zadanie zostało wytypowane do realizacji w trakcie pierwszej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. W ubiegłym roku wyłoniliśmy wykonawcę odpowiedzialnego za projekt i budowę. Wcześniej przygotowaliśmy też koncepcję, która została skonsultowana z mieszkańcami.

san2

Wiele etapów, mało utrudnień

Pierwsze prace rozpoczęły się wiosna bieżącego roku. Dotyczyły one budowy sieci gazowniczej przez spółkę PSG. W kwietniu ruszyliśmy z pracami typowo drogowymi. By ułatwić mieszkańcom dojazd do posesji wszystkie prace podzieliśmy aż na 10 mniejszych etapów. Obecnia cała pieszo-jezdnia jest już wyłożona betonową kostką. Wykonawca prowadzi jeszcze drobne prace brukarskie, przy zagospodarowaniu pasa drogowego zielenią , przy oświetleniu oraz przy oznakowaniu ulicy.  Zakładamy, że w listopadzie dokonamy  końcowego odbioru. Mieszkańcy mogą jednak już teraz poruszać się ulicą. Warto dodać, że prace skoordynowaliśmy z budową gazociągu.  Pozwoliło to również w trakcie inwestycji drogowej wykonywać  przyłącza do nieruchomości. Poza tym na etapie prac budowlanych wprowadziliśmy drobne zmiany postulowane przez mieszkańców.

san3

Postawiliśmy na bezpieczeństwo

W ramach prac zbudowaliśmy wyniesione skrzyżowania i progi zwalniające, by poprawić bezpieczeństwo pieszych. Na ulicy utworzyliśmy  ponad 60 miejsc postojowych. Zastosowaliśmy zarówno zatoki parkingowe do parkowania prostopadłego (w rejonie ul. Wycieczkowej wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych) oraz półzatoki do parkowania równoległego wzdłuż całej ulicy, które również mają za zadanie uspokojenie ruchu. Budowa pochłonęła 7 mln zł (razem z wykonanym projektem). Po odbiorze ulica będzie objęta 5-letnią gwarancją.

Budujemy kolejne ulice

W ramach kolejnej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych planowane są następne  zadania.  Obecnie realizujemy prowadzimy również roboty na Siedleckiej, Jeżynowej, Siewnej, Łubinowej, Botanicznej.