2azur 2018
Jakiś czas temu informowaliśmy o zmianie kryteriów wyboru nawierzchni gruntowych do utwardzania w ramach wieloletniego programu budowy ulic, przyjętego przez Radnych.

 
Poza wspomnianym programem w minionym roku podjęliśmy decyzję o stabilizowaniu nawierzchni gruntowych płytami ażurowymi. Chcąc w ten sposób skrócić czas oczekiwania do chwili zasadniczej budowy. Ulice, które sprawdziliśmy, że w najbliższym czasie nie będą obiektem inwestycji gestorów sieci, a tym samym prowadzenia robót ziemnych, wytypowaliśmy do pilotażowej realizacji. Prace przeprowadziliśmy na ulicach:

Pakiet I

  • Łuckiej (odcinkowo),
  • Pelikanowej,
  • Okopowej (łącznik),
  • Przyłubskej (odcinkowo).

Realizacja przedsięwzięcia kosztowała: 1 189 464,56 zł brutto

W ramach Pakietu II, ażury ułożyliśmy na ulicach:

  • Sybiraków,
  • Liściastej,
  • Ornej wraz z przyległymi sięgaczami.

Koszt operacji, to: 1 460 016,77 zł brutto

Zrealizowaliśmy również Pakiet III, a w jego ramach ustabilizowaliśmy nawierzchnie gruntowe ulic:

  • Warneńczyka (odcinkowo),
  • Karsińskiej, a także Borowiackiej.

Koszt: 685 822,55 zł brutto

W sumie wydaliśmy na opisany cel: 3 335 303,88 zł brutto.

W związku z tym, że rozwiązanie się sprawdziło i przyjęło podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu robót. Po obu stornach ulicy ustawiamy krawężniki. Układamy podbudowę, na której układamy płyty ażurowe dla ruchu pojazdów, a dla pieszych układamy chodnik z pełnej kostki betonowej. W tej chwili poszukujemy wykonawcy do zrealizowania kolejnych ulic.