Chodniki naprawy
Remonty oraz przebudowy chodników. Prace rozpoczniemy jeszcze w tym miesiącu na osiedlach: Wilczak, Bielawy, Szwederowo i w Nowym Fordonie.

Roboty nie ominą centrum. Nowe nawierzchnie chodników ułożymy m.in. przy ulicach: Markwarta (od strony parku), Kruszwickiej (odcinki poza zrealizowanym zakresem ronda), Zamoyskiego (od 20 Stycznia do ul. Paderewskiego), ul. Pomorskiej (od ul. Cieszkowskiego), 20 Stycznia (od ul. Mickiewicza do ul. Zamoyskiego).
Ekipy remontowe będzie można również zobaczyć podczas prac na Okolu. Uzupełnimy chodniki przy ulicach: Lubelskiej, Jasnej, Granicznej, Nakielskiej (na wysokości ulicy Wrzesińskiej), Ułańskiej oraz Kraszewskiego.
Jak wspominaliśmy we wcześniejszych publikacjach, naprawimy schody przy Łuczniczce. Zrealizujemy pierwszy etap remontu schodów prowadzących na Wzgórze Wolności od strony ul. Toruńskiej.
Ponadto przebudujemy przejście dla pieszych przy ul. Powstańców Wielkopolskich na wysokości bloku nr 42, a także przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila" – J. Kleina.
Roboty na naszą rzecz będzie prowadziło wyłonione w przetargu konsorcjum czterech bydgoskich firm. Wartość podstawowych robót wyceniło na 1,13 mln. złotych oraz zaproponowało udzielenie czterech lat gwarancji na wykonane prace. Co ważne przetarg zakłada możliwość rozszerzenia przez nas zamówienia. Oznacza to, że lista chodników do remontu może być uzupełniona np. w sytuacji zgłoszeń gestorów sieci podziemnych i zaplanowanych przez nich prac.