urodzinyTo właśnie tego dnia równo 25 lat temu powstał Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, a dokładnie decyzją Rady Miasta z dnia 17.02. 1994 roku została powołana: „...jednostka organizacyjna, której głównym celem jest skoncentrowanie w jednym ośrodku decyzyjno-realizacyjnym wywiązywanie się Miasta z zadań wynikających z zapisów ustawy o samorządzie terytorialnym z 1990 roku dotyczących: budowy i utrzymania dróg, zarządzania ruchem i infrastrukturą komunikacyjną, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym."


Tak wówczas uzasadniano powstanie ZDMiKP. Ponadto uznano, że: „Połączenie nowoczesnej koncepcji zarządzania komunikacją i drogami stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie w zakresie działań planistycznych i realizacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju spójnego systemu transportowego miasta."

Wiele od tego czasu się zmieniło. Pracy i obowiązków przybywa każdego dnia, tak samo, jak samochodów w mieście. Z perspektywy dwóch i pół dekady, trudno nawet zliczyć ilość budów, zrealizowanych inwestycji, konserwacji, napraw, modernizacji, akcji zimowego utrzymania, czy interwencji.
Posługując się obrazami możemy napisać, że przez dwadzieścia pięć lat, podliczając łączną powierzchnię wybudowanych, czy naprawionych jezdni – w tysiącach trzeba by liczyć ilość powierzchni boisk piłkarskich. Podobnie materiałów zbrojeniowych. Suma stanowiła by kilkanaście tysięcy kilometrów. Podobnie ze środkami finansowymi.
W tym ostatnim przypadku momentem zwrotnym w naszej długoletniej historii było stworzenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych. Z tego źródła korzystaliśmy dziesiątki razy, a co najważniejsze z ogromnym powodzeniem. Dzięki unijnemu dofinansowaniu zrealizowaliśmy budowę pierwszego etapu Trasy Uniwersyteckiej. Kolejny etap również mamy refinansowany ze środków europejskich. Budowa ulicy Grunwaldzkiej, czy budowa linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej wraz z zakupem nowego taboru, także została wsparta środkami zewnętrznymi, a to jedynie ostanie przykłady.
Remonty torowisk tramwajowych np. w ulicy Gdańskiej, to także pieniądze unijne. Lista zdaje się nie mieć końca, a co najważniejsze w ciągu tych dwudziestu pięciu lat zaoszczędziliśmy blisko miliard złotych, które pozostały w budżecie miejskim i mogły być wykorzystane do realizacji innych inwestycji, które nie zawsze musiały być związane z drogami.
W ostatnich latach również z powodzeniem rozbudujemy komunikację niskoemisyjną. Powstały linia tramwajowa do dworca PKP. Byliśmy bardzo mocno zaangażowani w budowę linii tramwajowej do Fordonu.
Przebudowaliśmy całkowicie układ komunikacji w mieście. Wiodącym jej elementem są tramwaje, których połączenia uzupełniamy super nowoczesnym taborem autobusowym, spełniającym restrykcyjne normy EURO 6 i EURO 5+.
Dla poprawy punktualności i komfortu podróżowania, budujemy kolejne buspasy. To niezbędny element infrastruktury komunikacyjnej biorąc pod uwagę przyzwyczajenie do komunikacji indywidualnej. Dzisiaj w mieście na 1.000 mieszkańców przypada 600 samochodów. Ich właścicieli staramy się zachęcić do korzystania z bydgoskich tramwajów i autobusów. Z tego względu w ostatnim czasie, zakupiliśmy kolejne, nowe tramwaje, ale również w pozostałych, jak również autobusach zapewniliśmy możliwość opłaty za przejazd bezpośrednio w pojeździe. W tym celu zainstalowaliśmy we wszystkich wozach „biletomaty". Pasażer na czytniku, wybiera rodzaj biletu, ilość biletów, zbliża kartę płatniczą do czytnika i po wszystkim.
Kolejnym elementem była budowa, kilka lat temu otwartego sytemu ITS – Inteligentnych Systemów Transportowych. Otwartego, ponieważ przy okazji wielu inwestycji drogowych, system, stale rozbudowujemy.
W skład sytemu wchodzi m.in. dynamiczna informacja pasażerska. Na przystankach komunikacji miejskiej są zainstalowane monitory, na których wyświetlamy informacje o przyjeździe na przystanek tramwaju, czy autobusu danej linii. W ramach systemu komunikacja uzyskuje zielony sygnał przejazdu w celu skrócenia czasu podróży. Kierowcy informowani są o zajętości miejsc na parkingach w centrum, jak również warunkach pogodowych i natężeniu ruchu na głównych arteriach w mieście. Kolizjach, wypadkach, które spowalniają ruch.
Dzisiaj dzięki opisanym rozwiązaniem w jednym z niezależnych portali internetowych od kilku lat utrzymujemy się na pierwszym miejscu w kategorii szybkości i krótkiego czasu przejazdu przez miasto.
Ważnym uzupełnieniem komunikacji tramwajowej i autobusowej jest od wielu lat rower aglomeracyjny – współdzielony. Notabene właśnie dzisiaj zaczął się jego piąty sezon. Początkowo mieliśmy obawy, czy przyjmie się wśród Bydgoszczan. Jednak już w pierwszym miesiącu użytkowania okazało się, że mieszkańcy, wypożyczyli rowery więcej razy niż w sąsiednim mieście przez cały rok ! Dzisiaj po rozbudowaniu systemu do dyspozycji ponad 50 tysięcy zarejestrowanych użytkowników jest 50 stacji, a w nich blisko 600 rowerów. Rowery wykorzystują młodzi i starsi. Często podjeżdżają na nich do najbliższego przystanku. Wsiadają do tramwaju, czy autobusu po czym ponownie przesiadają się na rower.
Dzięki integrowaniu wielu rozwiązań z transportu publicznego, notujemy blisko 350 tysięcy przejazdów dziennie. Mamy ponad 250 tysięcy użytkowników Bydgoskiej Karty Miejskiej.
Na tym nie poprzestajemy. Cały czas pracujemy żeby, jak najwięcej osób przekonać do miejskich środków podróży.
Wymieniamy tabor na nowy. Dostosowujemy rozkłady jazdy do oczekiwań podróżnych. W miarę możliwości i uzasadnienia zmieniamy trasy przebiegu linii autobusowych. Uruchamiamy nowe połączenia. Systematycznie rozbudowujemy infrastrukturę.
Wymieniając oświetlenie uliczne, które stanowi naszą własność również uzyskaliśmy dofinansowanie zewnętrze. Dzięki niemu na 12.000 latarni ulicznych wymieniliśmy ponad 7.000 tysięcy na ultranowoczesne LED. Wszystkie są wpięte w system monitorowania i powiadamiania o nieprawidłowym działaniu. Nie tylko zaoszczędziliśmy blisko 20 milionów złotych, ale również uzyskaliśmy zmniejszenie kosztów eksploatacji.
Dwadzieścia pięć lat temu rozwiązania, z których dzisiaj wszyscy korzystamy funkcjonowały w sferze projektów i marzeń. Wierzymy, że przez kolejne dwadzieścia pięć lat, wykonamy jeszcze większy skok cywilizacyjny. Wspólnie z Mieszkańcami wejdziemy w czas autonomicznych pojazdów, które będą się komunikowały między sobą i z infrastrukturą zarządzającą ruchem. Tym samym będziemy jeździli super bezpiecznymi ulicami, bez kolizji i zdarzeń drogowych. Śródmieście będzie pozbawione emisji CO2 pochodzącego z ruchu pojazdów. Auta będą podobnie, jak dzisiaj rowery, współdzielone i przywoływane za pomocą smartfona. Dzięki temu w centrum nie będą parkowały samochody. Na to wszystko przygotowujemy się dzisiaj.