rozbiorka
Na 06 lutego zaplanowaliśmy przekazanie placu budowy, wykonawcy budowy linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej.


W przekazaniu wezmą również udział gestorzy sieci podziemnych, które w trakcie realizacji inwestycji zostaną przebudowane. Dzień później tj. 07 i 08 lutego przekażemy nieruchomości przeznaczone do rozbiórek. Wcześniej ADM przeprowadziła wszelkie niezbędne czynności, przygotowując obiekty kolidujące z inwestycją drogową do wyburzenia.
Warto dodać, że również wykonawca nie tylko już przygotował, ale także uzyskał wszystkie zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu, które pozwolą mu na przeprowadzenie rozbiórek przy ulicach: Toruńskiej nr 4 i 6 oraz Kujawskiej powyżej ronda Kujawskiego tuż przed stacją benzynową, jadąc w kierunku do ulicy Jana Pawła II. Co najważniejsze projekty tymczasowej organizacji ruchu zakładają jedynie ograniczenie ruchu na jednym pasie, ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzonych wyburzeń.
Wykonawca rozpoczęcie rozbiórek, wstępnie zaplanował na 15 lutego.